Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2008r. - zadania projektowe

Wersja do druku drukuj

   III.             ZADANIA PROJEKTOWE
1.

Koncepcja modernizacji ul. Zwycięstwa i Zamkowej na odcinku od ul. Nowej do wjazdu na Kopalnię

Rozwiązanie komunikacyjne połączeń drogowych w centrum Gminy 

25.06.2008

24.09.2008

2.

PBW przebudowy ciągu pieszego ul. Orzeskiej w Ornontowicach na odcinku ok. 650m od ul. Tartacznej do skrzyżowania z ul. Bujakowską

Projekt przebudowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Orzeskiej wraz z wprowadzneiem elementów uspokojenia ruchu

04.06.2008

31.07.2008

3.

PBW łącznika Orzeska-Zamkowa wraz z dwoma rondami

Projekt łącznika drogowego ulicy Orzeskiej z Zamkową wraz z dwoma rondami, chodnikiem, oświetleniem oraz przebudową przepustu 

22.09.2008

21.09.2009

4.

PBW modernizacji ul. Leśnej

Projekt przebudowy drogi z uwzględnieniem ciagów pieszych i elementów podnoszących bezpieczeństwo

03.07.2008

30.06.2009

5.

PBW oświetlenia ul. Solarnia

Projekt oświetlenia ulicy Solarnia

31.03.2008

31.08.2008

6.

PBW budynku socjalnego wraz z drogą dojazdową

Projekt budynku socjalnego przy ul. Żabik wraz z drogą dojazdową

07.08.2008

31.03.2009

7.

Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach

Program funkcjonalno-użytkowy adaptacji obiektu zabytkowego - Park Gminny 

11.02.2008

10.03.2008

8.

PBW kanalizacji deszczowej przy ul. Polnej od ul. Dworcowej do posesji nr 18

Projekt kanalizacji deszczowej, odwadniającej posesje, kolektor fi 300 - ok. 650m

20.06.2008

31.01.2009

9.

Adaptacja projektu "Moje boisko Orlik 2012" z Ministerstwa Sportu

Projekt budowy boisk sportowych przy ul. Akacjowej (piłka nożna 62x30 m, koszykówka 15x28, siatkówka oraz tenis 9x18 m) wraz z zapleczem

01.09.2008

30.04.2009

opracował: Beata Drobny - Kierownik Wydziału Inwestycji
dodano 2011-12-02 07:40:08 przez Dariusz Spyra

  « Powrót