Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Rewitalizacja Parku Gminnego - etap I i V

Wersja do druku drukuj

Gminny Park w Ornontowicach posiadający przebogatą historię sięgającą końca XIX wieku, kiedy to osiedli w Ornontowicach właściciele ziemscy – rodzina Hegenscheidtów, po okresie świetności, w drugiej połowie XX wieku zaczynał zatracać swoje pierwotne walory. Konkretny zamysł poddania rewitalizacji tej unikatowej w skali Gminy Ornontowice przestrzeni pojawił się w 2008 roku. Opracowano wówczas Program Funkcjonalno-Użytkowy określający dla Parku nowe funkcje. Moment ten był przełomowym i jednoznacznie określił ramy planowanej rewitalizacji. Sama rewitalizacja oznacza nic innego jak „przywrócenie do życia, ożywienie”.

Nadanie tej wyjątkowej przestrzeni, wpisanej notabene w 1981 roku do wojewódzkiego rejestru zabytków, nowej jakości i nowego wymiaru stało się wyzwaniem dla włodarzy Gminy. Przez szereg ostatnich lat obiekt był zaniedbany i porośnięty przez liczne samosiejki nie mające żadnych walorów dekoracyjnych ani przyrodniczych. Niecki stawowe były zabagnione, podmokłe i nieatrakcyjne. Na ścieżkach parkowych po każdorazowych opadach tworzyło się błoto, ponieważ były słabo utwardzone. Na uwagę zasługiwały jedynie majestatyczne, stare drzewa. Dla architektów krajobrazu, zaproszonych do współpracy, różnorodność ukształtowania terenu objawiła się licznymi możliwościami adaptacji. Wydobycie uroku Parku wymaga jednak wielu zabiegów, dlatego powstała koncepcja jego zagospodarowania, która łączy nowe rozwiązania z historycznym charakterem Parku.

Historycznie Park Gminny stanowi część ogrodu przypałacowego należącego swego czasu do rodziny Hegenscheidt. Ród ten słynął między innymi z zamiłowania do otaczania się pięknymi roślinami. Otto Hegenscheidt, który odziedziczył ziemię ornontowicką po ojcu, za cel życiowy postawił sobie majątek ten rozbudować, upiększyć i ulepszyć. On to wybudował duży dom mieszkalny, nazwany przez okolicznych mieszkańców zamkiem, oraz przyczynił się do ogromnego rozwoju miejscowego rolnictwa i przemysłu. Dziś obiekt ten bezpośrednio sąsiadujący z obszarem Parku Gminnego stanowi własność prywatną obywatela Holandii. Stąd – biorąc pod uwagę historyczny charakter tego terenu i roli, jaką spełniał – koncepcja zagospodarowania Parku Gminnego nawiązuje do stylu angielskiego, popularnego od XVIII w. Styl ten zrywa ze sztucznością i rygorami ogrodów barokowych, nawiązuje do naturalnych ogrodów krajobrazowych. Ma charakter nastrojowo-sentymentalny, z elementami architektury sztucznie nawiązującej do przeszłości, np. sztuczne ruiny, obeliski, świątynie, gotyckie lub antyczne budowle. Ogrodnicy wykorzystywali naturalne warunki miejsca, w którym zakładali ogród. Unikali też płotów oraz parkanów. Zamiast sztucznych ogrodzeń pojawiły się skały, żywopłoty oraz strumienie.

W ornontowickim Parku bardzo ważne jest zachowanie dotychczasowego układu zieleni, ponieważ jest on cenny pod względem historycznym. Drzewa pomnikowe i reszta roślinności połączone zostały z nowymi nasadzeniami. Proponowane gatunki starano się wybrać tak, by w jak największym stopniu nawiązywały do nasadzeń przypałacowych, opisywanych w historii Ornontowic. Zaprojektowana nawierzchnia, czyli kamień naturalny i ścieżki żwirowe, idealnie komponują się z otoczeniem. Dodatkowo komunikacja w Parku została przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Schody w terenie ograniczono do minimum zastępując je pochylniami o małym spadku. I etap, który przeprowadzono w latach 2009-2010, obejmował rekultywację stawu nr 2 wraz z utworzeniem sztucznej wyspy, budowę pomostu i molo, budowę alejek spacerowych, utworzenie rosarium, nasadzenia ozdobne oraz ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe, jak również część oświetlenia. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Ornontowice uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 255 545,90zł.

Gmina Ornontowice otrzymała wiele nagród i wyróżnień, które są powodem do dumy, zachętą do starań w zakresie realizacji zadań oraz mobilizacją do dalszej pracy. Dzięki przeprowadzonej w I i V części etapu rewitalizacji obiektu zabytkowego – Park Gminny, Gmina Ornontowice znalazła się wśród laureatów wielu prestiżowych konkursów.

Poniżej przedstawiamy wykaz nagród jakie zdobył Park Gminny w różnorodnych konkursach.

> Modernizacja Roku 2010 »
> Najlepsze Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 w Ornontowicach »
> Piękna Wieś Województwa Śląskiego »
> Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie »
> Projekty rewitalizacji w miastach Województwa Śląskiego »
> Konkurs na najlepiej oświetloną gminę, miasto i osiedle 2011 roku »
> Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Polsce »

dodano 2013-12-18 08:17:28 przez Dariusz Spyra

  « Powrót