Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie

Wersja do druku drukuj

http://rewitalizacja.sgh.waw.pl/bank-wizyt-studyjnych/ornontowice

Projekt „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie” obejmuje szkolenia i studia podyplomowe z zakresu rewitalizacji miast i jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Jagiellońskim.

Celem Projektu jest podwyższenie kwalifikacji pracowników administracji samorządów lokalnych zajmujących się rewitalizacją miast oraz zainteresowanych tą tematyką w zakresie kompleksowego zarządzania i optymalnego finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Projekt jest skierowany przede wszystkim do pracowników urzędów małych i średnich miast, w których wiedza na temat rewitalizacji oraz wymiana doświadczeń z innymi praktykami są najtrudniej dostępne. Dobre przygotowanie merytoryczne kadr samorządowych jest warunkiem zwiększenia skali działań rewitalizacyjnych i poprawy jakości życia w naszych miastach.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV  Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy,  Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni) w okresie od 1.12.2010 do 30.11.2012 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w oparciu o umowę o dofinansowanie nr UDA - POKL.04.01.01-00-223/10-00.

 W ramach tworzenia banku wizyt studyjnych przygotowanych zostanie 16 kompletów materiałów do analizy praktyk rewitalizacyjnych wypracowanych przez pracowników Urzędów miast.

Miasta przedstawiające praktyczne aspekty prowadzenia projektów rewitalizacyjnych, tzw. „dobre praktyki”: Bydgoszcz, Inowrocław, Nałęczów, Olsztyn, Rybnik, Strumień, Świdnica, Zgierz.

Miasta, na podstawie których zostaną przedstawione różnorodne zagadnienia problemowe występujące na różnych etapach przygotowania i wdrożenia programu:

Ciężkowice, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Ornontowice, Przasnysz, Przemyśl, Słomniki, Warszawa.

Dwie spośród 16 wizyt studyjnych zostaną w całości zrealizowane w czasie I edycji Studiów Podyplomowych „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, części pozostałych wizyt włączone będą w zajęcia warsztatowe.

dodano 2011-12-02 07:28:15 przez Dariusz Spyra

  « Powrót