Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Program SAPARD

Wersja do druku drukuj

W roku 2003 zrealizowane zostały w Gminie Ornontowice dwie inwestycje, które zdobyły współfinansowanie ze środków preakcesyjnego Programu SAPARD. W roku 2002 wystosowane zostały przez Gminę Ornontowice trzy wnioski aplikacyjne o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu SAPARD. Wnioski te dotyczyły następujących inwestycji:
  • Budowa drogi klasy lokalnej - ul. Solarnia,
  • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pół-zach. części gminy: ulice Leśna i Miarki,
  • Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa - płn. część gminy.
Długotrwała procedura wyboru projektów poskutkowała w efekcie podpisaniem z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dwóch umów o dofinansowanie. Od realizacji trzeciej inwestycji - kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ulicy Leśnej i Miarki Gmina Ornontowice była zmuszona odstąpić, gdyż niekorzystnie dla Gminy ukształtowała się wysokość kosztów, które mogły zostać refundowane.

Poniższe zestawienie przedstawia szczegółowe informacje na temat inwestycji zrealizowanych w Gminie przy współfinansowaniu pochodzącym z Programu SAPARD: 

Nazwa projektu

Program dotacyjny

Data złożenia wniosku

Data podpasania umowy

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Budowa drogi klasy lokalnej - ul. Solarnia

Sapard 3.4 - RUF 2000

13.09.2002

12.05.2003

207 415,12 zł

207 415,13 zł

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa - płn. część gminy

Sapard 3.1 - RUF 2000

13.09.2002

12.05.2003

274 670,20 zł

275 771,08 zł

Realizacja opisanych powyżej projektów, jako zadań inwestycyjnych była koordynowana przez Wydział Inwestycji Urzędu Gminy Ornontowice. W tym Wydziale możliwe także jest uzyskanie wszelkich informacji zarówno na temat tych inwestycji, jak i samej procedury aplikacyjnej powiązanej z pozyskiwaniem dofinansowania z funduszy europejskich

dodano 2013-02-21 09:19:54 przez Dariusz Spyra

  « Powrót