Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wersja do druku drukuj

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni K-2 Ornontowice-Południe
  W dniu 3.12.2001 r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę nr 75/2001/51/OW/ot/U w sprawie częściowego umorzenia pożyczki zaciągniętej w 1999 r. na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni K-2 Ornontowice-Południe. Kwota zaciągniętej pożyczki wynosiła 1.300.000,00 zł, umorzono 35% tej wartości, tj. 455.000,00 zł.
   
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Ornontowice-Południe podzlewnia K-4
  W dniu 19.12.2001 r. podpisano z WFOŚiGW w Katowicach umowę pożyczki nr 160/2001/51/OW/ot/P na kwotę 525.000,00 zł oraz umowę dotacji nr 602/2001/51/OW/ot/D na kwotę 175.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Ornontowice-Południe podzlewnia K-4. Projekt zrealizowano w całości i rozliczono.
   
 • Budowa wodociągu magistralnego łączącego rurociąg Dn 1200-1000 relacji Mikołów-Pszów z Gminą Ornontowice
  W dniu 4.11.2002r. podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umowę pożyczki nr 145/2002/51/GW/zw/P w sprawie udzielenia pożyczki na kwotę 235.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa wodociągu magistralnego łączącego rurociąg Dn 1200-1000 relacji Mikołów-Pszów z Gminą Ornontowice. W ramach tej inwestycji wykonano rurociąg PE o średnicy 200 mm i długości 2179,9 mb wraz z dwoma komorami zasuw, czterema studniami odpowietrznikowymi i czterema odwodnieniami rurociągu. 25 % kwoty pożyczki, tj. 59.750,00 zł zostało po porozumieniu z WFOŚiGW w Katowicach umorzone i przeznaczone na wykonanie ekologicznej kotłowni gazowej w budynku nowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Ornontowicach.

dodano 2013-02-21 09:21:19 przez Dariusz Spyra

  « Powrót