Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Wnioski aplikacyjne złożone przez Gminę Ornontowice do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wersja do druku drukuj

 

Lp.

Nazwa
projektu

Numer
wniosku
i data
złożenia

ocena
Panelu
Eks-
pertów

ocena
RKS

decyzja
Zarządu Woje-
wództwa

kwota
całkowita 
projektu 
(zł)

kwota
dofinan-
sowania
z EFRR
(zł)

1

Budowa drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej do Kolonii Solarnia

Z/2.24/III
/31/386/04, 13.08.
2004r.

29,93 pkt
na 52 możliwych

nie zakwa-
lifikował się

 -

 -

 -

2

Modernizacja sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej i Polnej

Z/2.24/III
/31/387/04, 13.08.
2004r.

39 punktów na 56 możliwych

pozytywna

wniosek odrzucono

 -

 -

3

Modernizacja sieci wodociągowej wzdłuż ul. Zwycięstwa i ulic do niej przyległych

Z/2.24/III
/31/388/04, 13.08.
2004r.

40 pkt
na 56 możliwych

pozytywna

pozytywna

1 512 316, 20

828 406

4

Restrukturyzacja Parku Gminnego na potrzeby turystyki weekendowej w Ornontowicach

Z/2.24/III
/3.2/931/05,
7.10.200
5R.

58,98% na 60
możliwych

nie zakwa-
lifikował się

 -

 -

 -

dodano 2011-12-02 07:18:59 przez Dariusz Spyra

  « Powrót