Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Projekt Gminy Ornontowice zrealizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 ZPORR

Wersja do druku drukuj

Modernizacja sieci wodociągowej wzdłuż ul. Zwycięstwa i ulic do niej przyległych w Ornontowicach


Wydział Inwestycji informuje, iż projekt o tytule Modernizacja sieci wodociągowej wzdłuż ul. Zwycięstwa i ulic do niej przyległych w Ornontowicach został zrealizowany przy finansowym wsparciu pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt ten jest pierwszym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w Gminie Ornontowice przy udziale Funduszu Strukturalnego Unii Europejskiej, jakim jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Jak dotąd Gmina Ornontowice otrzymała granty pieniężne wyłącznie z funduszu przedakcesyjnego SAPARD.
W wyniku końcowego rozliczenia projektu Gmina pozyskała 451 005,89 zł z EFRR, ponadto w montażu finansowym znalazły się również środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 60 134,12 zł. Wkład własny Gminy - 372 341,22 zł. Cała inwestycja kosztowała sumarycznie 883 481,23 zł (w tym roboty budowlane zgodnie z umową 866 714,10 zł).

dodano 2011-12-02 07:19:17 przez Dariusz Spyra

  « Powrót