Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice

Wersja do druku drukuj

Realizacja projektu systemowego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach planowana jest na lata 2008 – 2013 w ramach:

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej,

Działania  7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałania  7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Za nami więc kolejny , trzeci już etap tego przedsięwzięcia.

Całkowita wartość projektu w latach 2008 - 2010 wyniosła: 221 231,00 PLN

w tym :

Dofinansowanie  z Unii Europejskiej :           198 001,74   PLN

Wkład własny (10,5 %) :                                    23 229,26   PLN

I tak w 2008 roku zrealizowaliśmy zadania na kwotę 36 707,00 PLN  ( w tym: dofinansowanie z UE w kwocie 32 852,76  PLN i wkład własny 3 854,24 PLN ). W 2009 roku wartość projektu stanowiła kwotę 103 594,00 PLN ( w tym: dofinansowanie z UE w kwocie 92 716,63 PLN i wkład własny 10 877,37 PLN ). Obecny 2010 rok to kwota 80 930,00 PLN ( w tym: dofinansowanie z UE w kwocie : 72 432,35 PLN i wkład własny  8 497,65 PLN ).

Projekt objął wsparciem 28 mieszkańców gminy Ornontowice, w tym:

·      w 2008 roku 7 kobiet i 4 mężczyzn,

·      w 2009 roku 10 kobiet,

·      w 2010 roku 8 kobiet, w tym 1 zrekrutowana w 2009 roku.

Średni koszt przypadający na jednego uczestnika projektu  podczas realizacji przedsięwzięcia w latach 2008 – 2010  wyniósł  7.901,11 PLN .

W trakcie projektu jego uczestniczki i uczestnicy  w ramach zawartych Indywidualnych Kontraktów Socjalnych dążyli do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 1. Wzrost kompetencji interpersonalnych i społecznych osób korzystających ze świadczeń GOPS Ornontowice .

2. Podwyższenie świadomości w zakresie konieczności podwyższania kwalifikacji zawodowych wśród mieszkańców gminy Ornontowice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

3. Stymulowanie kreatywności i poczucia własnej wartości wśród klientów GOPS Ornontowice .

4. Wzrost motywacji w obszarze podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób korzystających z pomocy GOPS Ornontowice.

5. Podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców Ornontowic ubiegających się o pomoc w GOPS.

Powyższe cele szczegółowe bezpośrednio wpłynęły  na osiągnięcie celu głównego: 

ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I ZAWODOWEMU MIESZKAŃCÓW  GMINY ORNONTOWICE KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  mają nadzieję, że podejmowany przez nich wysiłek będzie owocował i wszyscy uczestnicy i uczestniczki  projektu

 „RAZEM DĄŻYMY DO SUKCESU –

                       AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE ORNONTOWICE ”

zwiększą swoje szanse na rynku pracy, docenią swoje walory i możliwości, a ostatecznie poprawią swoją sytuację społeczno – bytową.

 Zapraszamy chętnych mieszkańców Ornontowic do wzięcia udziału w naszym projekcie w 2011 roku . Naprawdę warto odkryć siebie na nowo.

 Ktoś kiedyś powiedział: „Kto chce – szuka sposobu, kto  nie chce – szuka powodu”.

 W 2011 roku zamierzamy objąć wsparciem 10 osób.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych.

 

                                                                                              Joanna Bieniek

                                                                                    koordynator projektu

 

 

dodano 2012-01-05 13:49:18 przez Spyra Dariusz

  « Powrót