Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)

Wersja do druku drukuj

Projekt jest realizowany na obszarze Powiatu Mikołowskiego przez Gminy Powiatu Mikołowskiego oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Liderem projektu jest Gmina Mikołów, zaś Gmina Ornontowice jego partnerem.

W dniu 20 grudnia 2010 roku została podpisana umowa z Zarządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektu.

Projekt polega na rozbudowie na terenie Powiatu Mikołowskiego zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej - GIS (Geographic Information System), co w rezultacie będzie umożliwiało wymianę danych pomiędzy Starostwem a Gminami na bazie szyfrowanych łączy internetowych, zapewniając ich codzienną aktualizację. Projekt ten niesie za sobą szereg korzyści i udogodnień zarówno dla pracowników poszczególnych urzędów, jak i dla każdego mieszkańca Powiatu Mikołowskiego. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa zarządzania Powiatem Mikołowskim i Gminami Powiatu poprzez wdrożenie systemu dostarczającego spójne i wiarygodne informacje.

Planowany termin zakończenia projektu to II kwartał 2014.

Całkowity koszt projektu został oszacowany na kwotę 9 044 705,88 złotych, z czego 85% kosztów zostanie sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego RPO WSL 2007-2013, a 15% to wkład własny Gmin Powiatu Mikołowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

 

dodano 2013-12-18 10:09:50 przez Spyra Dariusz

  « Powrót