Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Cele projektu

Wersja do druku drukuj

Celem głównym projektu  jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice.

 Celami szczegółowymi są:

-     Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych dzieci z problemami edukacyjnymi poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

-       Rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

-       Zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w Szkole Podstawowej w Gminie Ornontowice aktywizujących metod nauczania.

-   Zwiększenie dostępności wsparcia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, udzielanej dzieciom, w szczególności o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Gminie Ornontowice.


dodano 2012-01-10 13:23:29 przez Maria Świerc

  « Powrót