Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Regulamin akcji

Wersja do druku drukuj

Regulamin akcji

 „Ornontowice Przyjazne Dzieciom”

 

I.                   Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przebiegu Akcji „Ornontowice Przyjazne Dzieciom” 

2.      Organizatorami Akcji jest Gmina Ornontowice  pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ornontowice.

3.      Celem Akcji jest wyszukanie na terenie Gminy Ornontowice miejsc przyjaznych dzieciom i ich rodzicom, w szczególności cukierni, restauracji, instytucji kulturalnych, instytucji publicznych i innych, to jest takich, w których rodzice z małymi dziećmi będą zawsze mile widziani.

4.      Zgłoszeń mogą dokonywać rodziny posiadające małe dzieci, przedsiębiorcy i przedstawiciele placówek zainteresowanych udziałem w Akcji.

 

II.                Przebieg Akcji.

1.      Zadaniem każdego Uczestnika akcji, jest zgłoszenie i dostarczenie do ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach  w terminie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. na karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia, kandydatury miejsca przyjaznego dzieciom, znajdującego się na terenie gminy Ornontowice, które spełnia kryteria określone w formularzach zgłoszeniowych do Akcji, w szczególności zaś:

-        jest otwarte na rodziny z małymi dziećmi,

-        wprowadziło całkowity zakaz palenia,

-        posiada wyodrębnione miejsca dla dzieci (stolik z zabawkami, przyborami plastycznymi, książeczkami, plac zabaw, inne rozwiązania),

-        prowadzi dodatkowe działania animacyjne dla dzieci (warsztaty, zabawy. spotkania itp.),

-        proponuje rozwiązania przyjazne dzieciom, inne niż powyższe,

-         dysponuje krzesełkami dla dzieci, miejscem do przewijania niemowląt (szczególnie dotyczy cukierni i restauracji), wraz ze wskazaniem nazwy Miejsca.

2.      Zgłoszenie wymaga podania:

-        imienia i nazwiska Uczestnika,

-        adresu e-mail Uczestnika,

-        merytorycznego uzasadnienia wskazanej kandydatury.

3.      Poprzez przystąpienie do Akcji na skutek przesłania Zgłoszenia Uczestnik:

-        akceptuje Regulamin Akcji,

-        wyraża zgodę na publikowanie na łamach lokalnych wydań „Głos Ornontowic", a także na portalu www.ornontowice.pl

4.      Ostateczną decyzję o nadaniu wskazanym Miejscom tytułu „Ornontowice Przyjazne Dzieciom”” podejmuje Wójt Gminy Ornontowice.

5.      Listy Miejsc, którym przyznano tytuł „Ornontowice Przyjazne Dzieciom””, zostaną opublikowane na portalu internetowym: www.ornontowice.pl

6.      Miejsca otrzymają tabliczki i naklejki z logiem akcji "Ornontowice Przyjazne Dzieciom".

 

III.             Postanowienia końcowe:

1.      Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach oraz na stronie www.ornontowice.pl

2.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny dla uczestników Akcji zgodnie z pkt 1 powyżej.

 

 

 

Załączniki:
Adobe Acrobat Document Zarządzenie Wójta_1.pdf

dodano 2012-06-06 09:25:40 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót