Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w I półroczu 2012 roku - zadania projektowe

Wersja do druku drukuj

Wykaz wydatków majątkowych na dzień 30.06.2012r. - zadania projektowe

 

 

LP. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Okres realizacji
Data rozpoczęcia Data zakończenia
II. ZADANIA PROJEKTOWE
1. PB-W sieci wodociągowej przy ul.Chudowskiej Projektowany wodociąg PE110 - 63mm, ok. 600mb 01.03.2011 30.04.2012
2. PB-W oczyszczalni Ornontowice Północ Dokumentacja oczyszczalni ścieków o wydajności ok.900 m3/d 12.03.2009 30.09.2012
3. PB-W kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gminie Ornontowice Dokumentacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla 3 zlewni na terenie ok. 300 ha; dł. 50km łącznie, w tym 5,78 km kan. deszcz., 44,21 km kan. sanitarnej, 723 przyłącza kan. sanitarnej 18.06.2009 30.10.2012
4. PBW ul.Grabowej Projekt dalszej części ul. Grabowej o nawierzchni bitumicznej dł. ok. 180 mb i szer. 6 m - -
5. PBW przebudowy drogi do oczyszczalni Ornontowice Południe wraz z miejscami postojowymi Projekt drogi o nawierzchni bitumicznej dl. ok. 240 mb i szer. 6 m wraz z miejscami postojowymi - -
6. PBW oświetlenia ul. Bujakowskiej Projekt oświetlenia chodnika od ul. Akacjowej do ul. Orzeskiej 11.06.2012 30.10.2012
7. PBW rozbudowy budynku na boisku sportowym przy ul. Zwycięstwa 7b Projekt dodatkowej klatki schodowej oraz pomieszczenia gospodarczego 05.06.212 16.07.2012
8. PB-W zmiany elewacji GOZ wraz ze zmianą fragmentu dachu nad wejściem Zamknięcie podcienia ścianą z pustaków szklanych oraz zamykaną bramą. Wykonanie nowego stropodachu nad wejściem 02.04.2012 31.05.2012

dodano 2012-10-17 07:29:20 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót