Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Zwrot kosztów zabezpieczeń na szkody górnicze inwestycji gminnych

Wersja do druku drukuj

 Zgodnie z zapisem art. 97 i 99 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. Nr 228 z 2005r., poz. 1947 z późn. zm.) został złożony wniosek o zawarcie formalnej ugody w sprawie o zwrot kosztów zabezpieczeń przed wpływami górniczymi konstrukcji nowo wzniesionego obiektu zrealizowanego w 2010 roku w ramach inwestycji pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Ornontowicach przy ul. Akacjowej, zrealizowanej na obszarze górniczym KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych. Powyższe zadanie zrealizowane zostało na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 423/2009 z dnia 2.06.2009r. wydanej przez Starostę Powiatu Mikołowskiego.

            Zgodnie z warunkami zawartymi w postanowieniu Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach L.dz. GLI/5141/1721/08/09437/Za/Wan z dnia 3.11.2008r. przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na terenie górniczym KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych oraz „Budryk” w Ornontowicach, w którym występuje:

·         III (trzecia) kategoria terenu górniczego – wartość parametrów deformacji terenu: Tmax≤8,4mm/m, Emax≤3,8mm/m, Rmin≥16,0km, Wmax=1,64m.

·         Stosunki wodne mogą ulec zmianie.

W trakcie realizacji inwestycji nakazane roboty zabezpieczające zostały całkowicie wykonane. Ponieważ Gmina Ornontowice poniosła nakłady na wykonanie tych robót, wystąpiła z roszczeniem o ich zwrot w świetle art. 95 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego.

30 maja 2011 roku została podpisana ugoda pomiędzy Kompanią Węglową S.A. Oddział KWK „Bolesław Śmiały” a Gminą Ornontowice. Zgodnie z ustaleniami Gmina Ornontowice odzyskała kwotę 11 984,60zł jako zwrot kosztów zabezpieczeń przed wpływami eksploatacji górniczej.

 

dodano 2013-02-21 09:34:12 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót