Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Uchwały w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami

Wersja do druku drukuj


Rada Gminy Ornontowice przyjęła uchwały w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami:
1) Uchwała Rady Gminy Nr XXII/210/12 z dnia 03.10.2012r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2) Uchwała Rady Gminy Nr XXII/211/12 z dnia 03.10.2012r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3) Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/238/12 z dnia 28.11.2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice.
4) Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/239/12 z dnia 28.11.2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ornontowice.
5) Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/240/12 z dnia 28.11.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6) Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/241/12 z dnia 28.11.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7) Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/250/12 z dnia 19.12.2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8) Uchwała Rady Gminy Ornontowice Nr XXV/251/12 z dnia 19.12.2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
9) Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XXVIII/290/13 z dnia 27.03.2013 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10) Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XXVIII/291/13 z dnia 27.03.2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11) Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XXIX/301/13 z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/290/13 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12) Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XXX/308/13 z dnia 22.05.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/241/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13) Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr XXXII/328/13 z dnia 28.08.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/239/12 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Ornontowice.


Uchwały do pobrania poniżej:

Załączniki:
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr XXII-210-12_1_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr XXII-211-12_1_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr XXIV-238-12_1_2.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr XXIV-239-12_1_2.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr XXIV-240-12_1_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr XXIV-241-12_1_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr XXV-250-12_1_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr XXV-251-12_1_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr XXVIII-290-13_1_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr XXVIII-291-13_1_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr XXIX-301-13_1_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała nr XXX-308-13_1_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr XXXII_328_13_1.pdf

dodano 2014-02-13 13:53:57 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót