Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice

Wersja do druku drukuj

W okresie od stycznia 2012 roku do czerwca 2013 roku na terenie Ornontowic realizowany był projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gminie Ornontowice współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W czerwcu 2013 roku zakończyła się realizacja projektu, w ramach którego 65 uczestniczek i 87 uczestników brało udział w zajęciach dodatkowych wspierających indywidualizację procesu nauczania:
a). zajęcia dla dzieci z zaburzeniami z zakresu zdobywania umiejętności matematycznych – 2 grupy,
b). zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami wymowy – 3 grupy,
c). zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 2 grupy,
d). zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego – 2 grupy,
e). zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 4 grupy,
f). zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w nauce języka angielskiego – 2 grupy.

U 100 % uczestniczek i uczestników nastąpiła poprawa efektów kształcenia.

Sale w których odbywały się zajęcia w ramach projektu zostały doposażone w materiały dydaktyczne, które stymulują aktywność i ciekawość poznawczą uczestnika i uczestniczki.

Doposażone zostały dwie sale w meble tzn. krzesła 26 szt., stoliki dwuosobowe 13 szt. szafki 5 szt. zawierające 27 schowków

Dodatkowo zostały zakupione materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć.

Realizacja projektu była odpowiedzią na potrzebę wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z gminy wiejskiej. Dzięki temu projektowi, pod okiem wykwalifikowanej kadry, w miejscu swojego zamieszkania i bez żadnych opłat uczestnicy i uczestniczki mogli brać udział w zajęciach dodatkowych wspierających indywidualizację procesu nauczania.

Dziękujemy uczestnikom projektu, ich rodzicom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację.

Wartość projektu – 73 180,00 zł.

Okres realizacji – Od 02.01.2012 do 28.06.2013


dodano 2013-10-30 10:48:10 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót