Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Cele projektu

Wersja do druku drukuj

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I-III w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Gminie Ornontowice.

Celami szczegółowymi są:

- Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych i rozwojowych dzieci z problemami edukacyjnymi poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

- Rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

- Zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w Szkole Podstawowej w Gminie Ornontowice aktywizujących metod nauczania.

- Zwiększenie dostępności wsparcia pomocy psychologiczno – pedagogicznej, udzielanej dzieciom, w szczególności o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Gminie Ornontowice.


 

dodano 2013-10-30 10:49:44 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót