Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Działania informacyjne dotyczące projektu - plakaty i ulotki

Wersja do druku drukuj

Informujemy, iż w ramach działań informacyjnych projektu „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach. Projekt realizowany jest w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet VI. „Zrównoważony Rozwój Miast” Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Poddziałanie 6.2.2 „Rewitalizacja – małe miasta" wykonano plakaty i ulotki.


 

dodano 2014-03-18 11:52:23 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót