Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 eInclusion

Wersja do druku drukuj

eInclusion w Gminie Ornontowice

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Ornontowice”.
Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Ornontowice poprzez wykorzystanie gminnej infrastruktury oraz zakup sprzętu komputerowego dla 40 gospodarstw domowych (w tym 5 osób niewidomych - specjalistyczny sprzęt komp.) a także zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 45 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (40 szt. z komputerami i 5 bez komputerów). Dostęp do bezpłatnego Internetu uzyskają również osoby zagrożone wykluczeniem korzystające z usług gminnych jednostek: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gimnazjum (zakup 35 zestawów komputerowych i 1 drukarki).
W ramach projektu przeprowadzonych będzie 16 szkoleń (10 z obsługi komputera dla osób z wytypowanych gospodarstw domowych i 6 dla uczestników w jednostkach Beneficjenta – 160 osób).
W ramach projektu przeprowadzone zostaną postępowania przetargowe na:
Przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów końcowych (BK),
Dostawę sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem świetlic,
Dostawcę usług internetowych,
Operatora zarządzającego.
Ponadto projekt przewiduje: promocję projektu, rekrutację beneficjentów końcowych, podpisanie umowy z beneficjentami końcowymi, przygotowanie wniosków o płatność, wykonanie niezbędnych instalacji sieciowych w pomieszczeniach, bezpośrednio związanych z udostępnieniem Internetu w jednostkach podległych Beneficjentowi, zatrudnienie opiekunów nowych świetlic w Gimnazjum oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, przeprowadzenie szkoleń z podstaw obsługi komputera oraz korzystania z zasobów Internetu, zakup usługi dostępu do Internetu oraz zestawienie połączenia pomiędzy dostawcą usługi a lokalizacją serwerowni w UG Ornontowice (infrastruktura dostępowa zapewni przesył danych do beneficjenta końcowego na poziomie co najmniej 2Mb/s.), zestawienie przez Wykonawcę połączeń do BK wykorzystując łącza radiowe i jednostek podległych.Na potrzeby realizacji projektu w dniu 07.08.2014 r. podpisano umowę z  Panią Magdaleną Majorczyk – Centrum Szkoleniowo – Wydawnicze BOOK CAFE z siedzibą w Krakowie na kompleksowe zarządzanie projektem.
Zarządzanie projektem, polegające na świadczeniu kompleksowych usług związanych z doradztwem, zarządzaniem, kontrolą oraz nadzorem nad realizacją projektu. Zarządzanie projektem odbywać się będzie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową  o dofinansowanie projektu nr POIG.08.03.00-24-275/13-00 z dnia 24.06.2014 r.

 

 

Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

dodano 2014-09-05 10:29:50 przez Spyra Dariusz

  « Powrót