Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Odrodzenie Gminy Ornontowice

Wersja do druku drukuj

Do 31 stycznia 1977 r. Ornontowice były samodzielną gminą, w skład której wchodziły sołectwa: Ornontowice, Bujaków i Dębieńsko. 1 lutego 1977 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, na mocy którego utworzono zbiorczą gminę Gierałtowice, do której Ornontowice zostały włączone jako jedne z sześciu sołectw.

Z decyzją taką nigdy nie mogło pogodzić się wielu mieszkańców Ornontowic, którzy przez długie lata czynili starania o przywrócenie Ornontowicom samodzielności. Przełomowym okazał się rok 1989.

18 marca 1990 r. doprowadzono do zebrania założycielskiego stowarzyszenia o nazwie Ornontowicki Komitet Obywatelski. 13 czerwca 1990 r. został wybrany Zarząd Stowarzyszenia. Po wyborach samorządowych, Ornontowicki Komitet Obywatelski wraz z z radnymi, jak również członkami innych organizacji działających na ternie Ornontowic podjął swoją najważniejszą inicjatywę, jaką było przywrócenie Ornontowicom praw samodzielnej gminy.

22 grudnia 1990 r. Rada Ministrów podjęła decyzję w sprawie utworzenia, zniesienia, zmiany granic, nazw i ustalenia niektórych gmin. Wśród nich znalazły się Ornontowice. Stosowne Rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 2 z dnia 7 stycznia 1991 r. Rozporządzenie to weszło w życie 2 kwietnia 1991 r. i tym samym usankcjonowało odrębność administracyjną Ornontowic.

dodano 2015-04-08 14:14:58 przez Joanna Grzywok

  « Powrót