Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ornontowicach

Wersja do druku drukuj

Projekt jest realizowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach Osi 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie ,,Odnowa i rozwój wsi”.

Realizacja inwestycji tworzy warunki do podniesienia standardu świadczonych usług kulturalno – społecznych przez Gminny Dom Kultury i Bibliotekę, poprzez remont sali widowiskowej, jej zaplecza, wymianę centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia i systemu nagłaśniającego oraz zakup wyposażenia. Projekt pozwoli na poprawę jakości życia mieszkańców, zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych, co ma ogromne znaczenie dla zachowania tożsamości społeczności wiejskiej i dziedzictwa kulturowego.

 

W tytule projektu stosuje się nazwę Gminnego Domu Kultury i Biblioteki mimo, iż od dnia 1 stycznia 2010 roku funkcję samorządowej instytucji kultury pełni ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach. W momencie składania wniosku o dofinansowanie obowiązywała poprzednia nazwa tej instytucji, w związku z czym pozostanie ona w tytule aż do zakończenie projektu.

 

W chwili obecnej przeprowadzane są prace remontowe oraz ogłaszane są postępowania przetargowe na dostawę wyposażenia.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 639 591,74 złote z czego dotacja stanowi 246 031,00 złotych, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

Ostatecznym terminem zakończenia prac jest listopad 2010 roku.

dodano 2010-05-25 07:57:00 przez

  « Powrót