Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Budowa łącznika ul. Orzeskiej z ul. Zamkową wraz z dwoma rondami w Ornontowicach

Wersja do druku drukuj

Projekt polegał na budowie nowego odcinka drogi, łączącego ul. Orzeską z ul. Zamkową w Ornontowicach, wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudową sieci ciepłowniczej biegnącej po tym terenie oraz budową dwóch skrzyżowań bezkolizyjnych. Celem bezpośrednim inwestycji była poprawa bezpieczeństwa i wzrost wydajności układu komunikacyjnego w centrum Ornontowic, poprzez budowę łącznika co w znacznej mierze rozładowałoby ruch pojazdów ciężarowych i wpłynęłoby na szybkość ruchu, jego bezpieczeństwo i wydajność systemu transportowego.

 

Całkowity koszt projektu został oszacowany na kwotę 10 447 224,17 złotych, z czego poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniósłby 39,91% kosztów a pozostałe 60,09% to wkład własny Gminy Ornontowice.

 

Projekt został odrzucony na etapie oceny formalnej.

dodano 2010-05-25 07:32:03 przez

  « Powrót