Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Promocja kształcenia przez całe życie - kampania informacyjno - promocyjna w Gminie Ornontowice

Wersja do druku drukuj

W miesiącu lipcu zakończyła się realizacja kolejnego projektu skierowanego do mieszkańców gminy Ornontowice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  i budżetu Państwa.


Projekt pod nazwą „Promocja kształcenia przez całe życie – kampania informacyjno- promocyjna w Gminie Ornontowice” trwał od kwietnia do lipca bieżącego roku i był skierowany do mieszkańców Ornontowic.

Kampania informacyjno – promocyjna miała na celu uświadomienie ornontowiczanom w każdym wieku konieczność inwestowania w siebie, tj. w swój poziom wykształcenia, umiejętności społeczne i zawodowe. Projekt miał charakter podwójnie edukacyjny. Z jednej strony promował wśród mieszkańców korzyści płynące z kształcenia ustawicznego i zdobywania nowych umiejętności, z drugiej zaś prowadził edukację obywatelską w obszarze promocji III sektora i różnych form uczestnictwa w nim. Aktywne uczestnictwo w działaniach organizacji pozarządowych daje możliwość ciągłego podnoszenia własnych umiejętności, zdobywania doświadczeń i rozwoju osobistego.


Głównym celem projektu było podniesienie świadomości mieszkańców gminy Ornontowice z konieczności i wagi kształcenia ustawicznego oraz ukazanie możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i poziomu wykształcenia. Cel ten został zrealizowany poprzez specjalnie przygotowany bezpłatny informator „KSZTAŁCENIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE – O co chodzi?” oraz poprzez stworzenie podstrony www.szkolenia.ornontowice.pl. Strona daje sposobność bieżącego monitorowania wszelkich możliwości uczestnictwa w szkoleniach, kursach, warsztatach, programach edukacyjnych, aby w ten sposób zwiększyć poziom informowania obywateli o możliwościach kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji.


NA NAUKĘ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO!!!


Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu – mieszkańcom Ornontowic oraz osobom zaangażowanym w jego realizację.


Wartość projektu – 45 540,00 zł.


Okres realizacji – Od 01.04.2010 Do 30.07.2010

dodano 2010-08-04 13:08:39 przez

  « Powrót