Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 To takie proste = badam i wiem - poprawa jakości usług edukacyjnych w Gimnazjum w Ornontowicach

Wersja do druku drukuj

Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, oraz poprawa wiedzy w zakresie przedmiotów ścisłych. Głównym przedmiotem projektu było stworzenie programu nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w oparciu o stację meteorologiczną oraz stanowiska do badania wód, gleby i roślin.


Realizacja projektu "To takie proste = badam i wiem - poprawa jakości usług edukacyjnych w Gimnazjum w Ornontowicach" rozpoczęła się w marcu 2010 roku i przebiegała w czterech etapach. W kwietniu 2010 roku sześciu nauczycieli przystąpiło do pisania programu zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych: geografii, chemii, biologii, matematyki i informatyki. We wrześniu 2010 roku rozpoczął się cykl zajęć pozalekcyjnych z tych przedmiotów, w których wzięło udział w sumie 65 uczniów i uczennic Gimnazjum w Ornontowicach.

Cykl obejmował 162 lekcje praktyczne oraz 10 wyjazdów studyjnych m.in. do Ojcowskiego Parku Narodowego, Pałacu Młodzieży w Katowicach, Ogrodu Doświadczeń w Krakowie i rezerwatu przyrody "Segiet" w Bytomiu. Równolegle z realizacją zajęć pozalekcyjnych 10 nauczycieli wzięło udział w cyklu szkoleń i warsztatów mających na celu przybliżenie im nowych osiągnięć nauki i techniki oraz sposobów wdrażania ich do praktyki szkolnej. 


W dniu 19 maja 2011 roku w Gimnazjum w Ornontowicach miał miejsce finałowy happening - zwieńczenie wszystkich podjętych i zrealizowanych działań oraz zaprezentowanie osiągnięć swojej rocznej pracy przez uczestników projektu. 


Dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu, ich rodzicom oraz osobom zaangażowanym w jego realizację.


Wartość projektu – 192 780,00 zł.


Okres realizacji - Od 01.03.2010 Do 31.05.2011


dodano 2011-06-24 09:02:20 przez Maria Szawara

  « Powrót