Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Aktualności

Wersja do druku drukuj

W projekcie realizowanym od sierpnia 2011 roku do grudnia 2011 roku przez Gminę Ornontowice pt. : Świadome kształtowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej przez młodzież z gminy Ornontowice współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego brało udział 20 uczestników (13 dziewcząt i 7 chłopców) w wieku gimnazjalnym oraz ponadgimnazjalnym mieszkających w Ornontowicach.

 

Działania podejmowane w projekcie skierowane do młodzieży miały postać:

  1. Spotkania z doradcą zawodowym
  2. Spotkania z przedstawicielami zawodów
  3. Wizyty studyjnej na Politechnice Śląskiej

 

W ramach pierwszego działania Spotkania z doradcą zawodowym odbyło się 20 indywidualnych spotkań uczestników projektu z doradcą zawodowym trwających 1 godzinę zegarową. Doradca zawodowy uświadamiał młodzież o powiązaniu ścieżek edukacyjnych z rynkiem pracy, wskazywał także młodzieży jak wybrać dla siebie zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz predyspozycjami psychofizycznymi, a także jak szukać informacji na temat charakterystyki danego zawodu.  Każdy z uczestników otrzymał „Proponowaną ścieżkę kariery zawodowej beneficjenta” określoną przez doradcę zawodowego we współpracy z uczestnikiem spotkania.

 

W ramach drugiego działania Spotkania z przedstawicielami zawodów odbyło się 5 spotkań   z uczestników projektu z osobami, które reprezentowały zawody inżynieryjno – techniczne, matematyczno – przyrodnicze, a także deficytowe. W ramach tych spotkań młodzież poznawała osoby, które inwestując w swoją edukację i rozwój osobisty odniosły sukces zawodowy. Na każdym spotkaniu odbyła się prezentacja multimedialna dotycząca poszczególnych szczebli edukacji i etapów kariery zawodowej prowadzących spotkania. Osoby te, stanowiły pozytywny przykład jak poprzez własną ciężka pracę można kształtować rozwój kariery zawodowej.

 

W ramach trzeciego działania Wizyty studyjnej na Politechnice Śląskiej zorganizowano wyjazd na Politechnikę Śląską w Gliwicach, dzięki któremu młodzież mogła w sposób bezpośredni zapoznać się z bogatą propozycją edukacyjną oferowaną przez Uczelnię. Pracownik Działu Promocji Politechniki Śląskiej przedstawił naszym uczestnikom prezentację multimedialną dotyczącą Uczelni oraz każdy z uczestników otrzymał Informator dla kandydatów na studia. Ponadto opiekun wyjazdu zaprezentował uczestnikom poszczególne Wydziały Politechniki Śląskiej.

 

W dniu 22 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, podczas którego zostało przeprowadzone spotkanie ewaluacyjne, które pozwoliło ocenić stopień realizacji założonych celów i osiągniętych rezultatów. Elementem spotkania było również wręczenie uczestnikom projektu upominków okolicznościowych w postaci książek matematyczno – przyrodniczych.

 

Przeprowadzenie projektu pozwoliło jego uczestnikom zrozumieć konieczność ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności oraz spojrzeć na swoje zainteresowania pod kątem uczynienia z nich sposobu na życie zawodowe.

  

Dziękujemy uczestnikom projektu, ich rodzicom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego realizację.


 

dodano 2012-01-05 13:39:55 przez Maria Szawara

  « Powrót