Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Komunikacja Gminna – tylko do 31 grudnia 2015 r.

Wersja do druku drukuj

Aktualna sytuacja finansowa Gminy, ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2011 r. i wynikające z niego wyroki sądów administracyjnych, które spowodowały uchylenie decyzji Wójta, w wyniku czego zaistniała konieczności zwrotu Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. znacznej części pobranego podatku od nieruchomości, jest bardzo trudna a w przyszłym roku przewiduje się, że będzie jeszcze trudniejsza.  

Analiza ekonomiczna wykonana w drugim półroczu br. wykazała, że Gmina musi wprowadzić znaczące oszczędności zwłaszcza w wydatkach bieżących, do których zalicza się wydatki na transport publiczny.

Dlatego też z przykrością informuję Mieszkańców, iż od 1 stycznia 2016 r. bezpłatna komunikacja gminna nie będzie funkcjonować.

Zdaję sobie doskonale sprawę, iż „autobus gminny” służył Mieszkańcom przez 16 miesięcy i jak wynika z opinii był to trafiony pomysł.

Bezpłatna komunikacja gminna była wprowadzona w 2014 r. i całkowicie finansowana z budżetu gminy. Jednakże aktualna, zła sytuacja finansowa Gminy, nie pozwala na finansowanie tej linii autobusowej. Koszt utrzymania autobusu łącznie z grudniem br. wyniesie Gminę około 190 tyś. zł.

Gmina, aby utrzymać płynność finansową, musi ograniczyć wydatki bieżące, dlatego już od dłuższego czasu takie ograniczenia wprowadza we wszystkich działach budżetu. Pozostałe linie autobusowe obsługujące teren naszej Gminy będą funkcjonowały bez zmian, chociaż przewidujemy drobne korekty, oczywiście polepszające skomunikowanie naszej Gminy z gminami ościennymi.

W przyszłym roku będziemy prowadzili ustalenia z Powiatem dot. finansowania linii powiatowych oraz uczestniczyli w ustaleniach dotyczących dalszego istnienia linii wojewódzkich, które funkcjonują na terenie Gminy jedynie dzięki dotacji przekazywanej przez Gminę od 2012 roku Marszałkowi Województwa Śląskiego.

Nasze doświadczenie w zorganizowaniu bezpłatnej komunikacji gminnej będzie bardzo przydatne, kiedy po wyjściu z trudnej sytuacji finansowej będziemy ponownie chcieli tę komunikację uruchomić.

Z pozdrowieniem

Wójt Gminy Kazimierz Adamczyk
 

dodano 2015-12-17 11:57:21 przez Iwona Skrzypczyk

  « Powrót