Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 ZASIŁEK OKRESOWY

Wersja do druku drukuj

 

Zasiłek okresowy przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do innych świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby.

 Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł.  Minimalna wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 35% różnicy, o której mowa powyżej. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku rodziny ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Minimalna wysokość zasiłku okresowego w przypadku rodziny wynosi 25% różnicy, o której mowa powyżej. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

dodano 2007-10-11 12:24:45 przez

  « Powrót