Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Wersja do druku drukuj

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby

 Domy pomocy, które w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

  • osób starych,
  • osób przewlekle somatycznie chorych,
  • osób umysłowo upośledzonych,
  • osób przewlekle psychicznie chorych,
  • osób niepełnosprawnych fizycznie,

dodano 2007-08-07 08:48:41 przez

  « Powrót