Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Mapa strony

 Gmina
 Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomośći z terenu Gminy Ornontowice
 Informacje o gminie
 Położenie hydrograficzne
 Liczba mieszkańców Gminy Ornontowice
 Informacje o Gminie Ornontowice
 Informacje o Gminie Ornontowice- tłumaczenie w j. angielskim
 Informacje o Gminie Ornontowice - tłumaczenie w j.niemieckim
 Historia i zabytki
 Historia ogólna
 Historia zamku w Ornontowicach
 Z dziejów Ornontowic
 O samorządzie międzywojennym
 Odrodzenie Gminy Ornontowice
 Wyzwolenie Ornontowic
 Historia rolnictwa
 Historia rolnictwa w Ornontowicach
 Historia pszczelarstwa
 Zabytki
 Historia w datach
 Symbole
 Patron: Św. Michał Archanioł
 Herb Gminy Ornontowice
 Sztandar Gminy Ornontowice
 Flaga Gminy Ornontowice
 Lilaki – Ornontowickie Bzy
 Statuetka „Ornontowickie Bzy”
 Hejnał Ornontowic
 Logo Gminy Ornontowice
 Środowisko
 Litosfera
 Hydrosfera
 Biosfera
 Atmosfera
 Nie pla śmieci!
 Wypalanie traw
 Aktualna jakość powietrza
 Aktualności
 Zakaz spalania odpadów
 Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach - przyczyny złej jakości powietrza w województwie śląskim
 Jak palić w piecu?
 Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice
 Dotacje do montażu kotłów c. o. i usuwania odpadów azbestowych
 Nowy system odbioru odpadów
 Gospodarka odpadami w Gminie Ornontowice
 Uchwały w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami
 Druk deklaracji do pobrania
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice
 Jak segregować śmieci?
 Aktualne informacje
 Odpady zielone od 1 lipca 2016 r. - informacja
 Harmonogram wywozu śmieci
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 
 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - maj 2015 r.
 Informacje związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014
  Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022
 Kalendarz ekologiczny
 Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków
 Ogłoszenie Wójta Gminy Ornontowice
 Przydomowe oczyszczalnie ścieków
 Publikacje
 Ornontowickie Bzy
 O statuetkach
 Krzewy bzów
 Laureaci statuetek Ornontowickie Bzy
 Regulamin Przyznawania Statuetek Ornontowickie Bzy
 Wniosek o przyznanie statuetki
 Promocja Ornontowic
 Folder Gminy Ornontowice
 Filmy i prezentacje
 Ornontowice w mediach
 Tablice informacyjne na terenie Gminy
 
 Ornontowice Przyjazne Dzieciom
 O akcji
 Aktualności
 Regulamin akcji
 Miejsca Przyjazne Dzieciom
 Urząd Gminy
 Jednostki Oświatowe
 Instytucje publiczne
 Aktualności Ornontowickie
 Aktualności Ornontowickie
 Aktualności Ornontowickie
 Aktualności Ornontowickie
 Aktualności Ornontowickie
 Aktualności Ornontowickie
 Kolorowanka o Ornontowicach
 Tytuły, odznaczenia, osiągnięcia Gminy Ornontowice
 Inwestycje i rozwój, Fundusze Europejskie
 KONTAKT Z WYDZIAŁEM ROZWOJU I INWESTYCJI
 INWESTYCJE - ROK BIEŻĄCY
 Bieżące inwestycje
 Zestawienie zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w roku 2017:
 
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w I półroczu 2012 roku - zadania inwestycyjne
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w I półroczu 2012 roku - zadania projektowe
 Zakończone inwestycje
 FUNDUSZE EUROPEJSKIE - INWESTYCJE WSPÓŁFINANSOWANE
 > Środki przedakcesyjne 2001-2003
 > Program SAPARD
 > Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 > I okres programowania UE: 2004-2006
 > Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 > Budowa kotłowni gazowej w Gimnazjum
 > Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
 > Wnioski aplikacyjne złożone przez Gminę Ornontowice do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 > Projekt Gminy Ornontowice zrealizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 ZPORR
 > II okres programowania UE: 2007-2013
 > Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 > Wykonanie rewitalizacji obiektu - Park Gminny w Ornontowicach
 > Środki pozyskane przez Wydział Inwestycji w 2009 roku
 > Moje Boisko Orlik 2012
 > I. Orlik przy ul. Akacjowej
 > II. Orlik przy ul. Okrężnej
 > Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 > Modernizacja Gminnego Domu Kultury i Biblioteki
 > Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
 > 1. Remont drogi powiatowej nr S 2908 (ul. Zwycięstwa) wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego, w tym zmiana organizacji ruchu na odcinku od północnej granicy Gminy do skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Chudowską w Ornontowicach
 > 2. Remont ciągu drogi powiatowej ul.Dworcowej w Ornontowicach i Mikołowie wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego
 > Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
 > Projekty w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego
 > Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego - infrastruktura aktywnych form turystyki
 > Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)
 > SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)
 > Projekty złożone do konkursów
 > Budowa ulicy Tartacznej wraz z oświetleniem niskim w Ornontowicach
 > Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej w Ornontowicach
 > Budowa łącznika ul. Orzeskiej z ul. Zamkową wraz z dwoma rondami w Ornontowicach
 > Projekty w trakcie realizacji
 > Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot- spot
 > Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej w Ornontowicach
 Modernizacja boiska o nawierzchni syntetyczneh w Ornontowicach - podsumowanie
 > Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 > Projekty zrealizowane
 > Przez pasję do pracy
 > Pasja sposobem na pracę
 > Promocja kształcenia przez całe życie - kampania informacyjno - promocyjna w Gminie Ornontowice
 > Języki obce kluczem do sukcesu – edukacja językowa mieszkańców Ornontowic
 > WWWirtualne Ornontowice - rozwój edukacji informatycznej w gminie
 > To takie proste = badam i wiem - poprawa jakości usług edukacyjnych w Gimnazjum w Ornontowicach
 > Angielski? Naturalnie ... - podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego w Gimnazjum w Ornontowicach
 > Świadome kształtowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej przez młodzież z gminy Ornontowice
 > Aktualności
 > Rekrutacja uczestników
 > Cele projektu
 > Kontakt
 > Zapytania ofertowe
 > Zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 05.10.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2011 r.
 > Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki
 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice
 Cele projektu
 Kontakt
 Zaproszenie do składania ofert
 Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.01.2012 r.
  Zaproszenie do składania ofert z dnia 31.01.2012 r.
 Zaproszenie do składania ofert z dnia 31.01.2012 r.
 Zaproszenie do składania ofert z dnia 31.01.2012 r.
 Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.02.2012 r.
 Zaproszenie do składania ofert z dnia 04.09.2012 r.
 Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.01.2013 r.
 > Projekty w trakcie realizacji
 > Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice
 
 > Aktualności
 > Rekrutacja uczestników
 > Cele projektu
 > Kontakt
 > Zapytania ofertowe
 > Zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 05.10.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2011 r.
 > Zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2011 r.
 
 > Cele projektu
 > Kontakt
 > Zaproszenie do składania ofert
 > Zaproszenie do składania ofert z dnia 18.01.2012 r.
 > Zaproszenie do składania ofert z dnia 31.01.2012 r.
 > Zaproszenie do składania ofert z dnia 31.01.2012 r.
 > Zaproszenie do składania ofert z dnia 31.01.2012 r.
 > Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.02.2012 r.
 > Zaproszenie do składania ofert z dnia 04.09.2012 r.
 > Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.01.2013 r.
 > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.09.2012r.
 Zwrot kosztów zabezpieczeń na szkody górnicze inwestycji gminnych
 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
 Budowa odcinka ul. Kolejowej
 Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności
 eInclusion
 Rekrutacja do projektu
 INWESTYCJE Z LAT POPRZEDNICH
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2009r. - inwestycje zrealizowane
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2009r. - zadania projektowe
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2008r. - inwestycje zrealizowane
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2008r. - zadania projektowe
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2007r. - inwestycje zrealizowane
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2007r. - zadania projektowe
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2006r. - inwestycje zrealizowane
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji w 2006r. - zadania projektowe
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2010r. - zadania zrealizowane
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2010r. - zadania projektowe
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2011 roku
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2012r. - inwestycje zrealizowane
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2012r. - zadanie inwestycyjne i projektowe
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2013r. - inwestycje zrealizowane
 > Sprawozdanie z realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji w 2013r. - zadania projektowe
 PARK GMINNY - REWITALIZACJA
 Rewitalizacja Parku Gminnego - etap I i V
 > Modernizacja Roku 2010
 > Najlepsze Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 w Ornontowicach
 > Piękna Wieś Województwa Śląskiego
 > Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie
 > Projekty rewitalizacji w miastach Województwa Śląskiego
 > Konkurs na najlepiej oświetloną gminę, miasto i osiedle 2011 roku
 > Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Polsce
 > Galeria
 > Wiosna
 > Lato
 > Jesień
 > Zima
 > Artykuły prasowe
 > IRG - maj 2011
 > Głos Ornontowic - maj 2011
 > Dziennik Zachodni - 27 maj 2011
 > Dziennik Zachodni - 7 październik 2011
 > Dziennik Zachodni - 04 listopad 2011
 > IRG - wrzesień 2011
 > Dziennik Zachodni - 30 marzec 2012
 > Dziennik Zachodni - 06 kwiecień 2012
 > IRG - 13 kwiecień 2012
 > OK Bank 1/2013
 > Nasza Gazeta 08/2013
 > IRG 12.08.2013
 > Dziennik Zachodni/ Mikołów Nasze miasto - 14.02.2014 r.
 Kurier Ornontowicki - nr 8 - 16 maj 2014r.
 Rewitalizacja Parku Gminnego - etap II, III, IV i pozostała część V
 Rewitalizacja Parku Gminnego w Ornontowicach – będzie kontynuacja
 Ustawienie tablicy informacyjnej
 Ustanowienie znaku graficznego - logo Park Gminny w Ornontowicach
 Strona internetowa projektu: Park Gminny w Ornontowicach
 Działania informacyjne dotyczące projektu - plakaty i ulotki
 „Rewitalizacja obiektu – Park Gminny w Ornontowicach - podsumowanie”
 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ORNONTOWICE 2020
 Strategia Rozwoju Gminy Ornontowice 2020 - artykuł
 Publikacje
 Materiały filmowe
 ŚWIĄTYNIA DUMANIA
 Świątynia Dumania – Utworzenie Tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach
 Galeria
 Artykuły w prasie i mediach
 Publikacja pn. Świątynia Dumania - utworzenie tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach
 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PSZCZYŃSKA
 Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska
 Mapa miejscowości
 Wystawka odpadów wielkogabarytowych
 Fundusze Europejskie
 Ornontowice kibicują Naszym w ARTerii
 Kierownicy Wydziałów
 Sesje Rady Gminy - kalendarium
 Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika ZGZG do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego numer 303 przy ul. Żabik 13
 Przetarg w dniu 23.04.2015 r. - ul. Skośna - 0,7212 ha w tym powierzchnia działki nr 2828/12 - 0,1000 ha, powierzchnia działki nr 2829/12 - 0,1000 ha, powierzchnia działki nr 2830/12 - 0,1000 ha, powierzchnia działki nr 3073/12 - 0,1726 ha, powierzchnia działki nr 3074/12 - 0,1486 ha, powierzchnia działki nr 2827/12 - 0,1000 ha - wadium 40.000,00 zł płatne do dnia 17.04.2015 r.
 -VII Europejski Tydzień Sportu dla WszystkichXXI STMiG 2015
 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży_ul. Kolejowa_nr ewid. 2494/259
 Informacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
  Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2016-2024
 Warsztaty kulinarne z Top Chefem Adrianem Feliksem w ŚWSM w Katowicach.
 Przetarg w dniu 23.05.2016 r., działka przy ul. Leśnej; wadium 4.500 zł płatne do 19.05.2016 r.
 Pomoc społeczna
 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 PRACOWNICY OŚRODKA
 Biuletyn Informacji Publicznej GOPS-u
 POMOC SPOŁECZNA
 FORMY POMOCY
 ZASIŁEK STAŁY
 ZASIŁEK OKRESOWY
 ZASIŁEK CELOWY
 USŁUGI OPIEKUŃCZE
 KIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 TRYB UDZIELANIA POMOCY
 ZŁOŻENIE WNIOSKU
 WYWIAD ŚRODOWISKOWY
 OBOWIĄZKI OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC
 KONTRAKT SOCJALNY
 WYDANIE DECYZJI
 REALIZACJA ŚWIADCZEŃ
 WYMAGANE DOKUMENTY
 ODWOŁANIE OD DECYZJI GOPS
 KOMU PRZYSŁUGUJE
 PRACOWNICY SOCJALNI
 WZORY WNIOSKÓW
 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
 ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
 AKTY PRAWNE
 ŚWIADCZENIA RODZINNE
 ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI
 DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
 DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA
 DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
 DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA
 DODATEK DLA RODZIN WIELODZIETNYCH
 DODATEK Z TYTTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO
 DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
 ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
 ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
 SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
 BECIKOWE
 AKTY PRAWNE
 ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
 ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
 DRUKI WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ DO POBRANIA
 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 DODATKI MIESZKANIOWE
 DODATKI ENERGETYCZNE
 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII
 WNIOSEK O OBJĘCIE OBOWIĄZKIEM LECZENIA ODWYKOWEGO
 Gminny Program Profilaktyki_2013
 Gminny Program Profilaktyki_2014
 PUNKT KONSULTACYJNY
 Gminny Program Profilaktyki_2015
 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY
 Procedura Niebieskiej Karty
 Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
 Karta Informacyjna dla osób stosujących przemoc w rodzinie
 WSPIERANIE RODZINY
 PROGRAM RODZINA 500+
 INFORMACJE OGÓLNE
 Informacja dotycząca programu Rodzina 500+
 ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
 INFORMATORY
 Podręcznik Rodzina 500+
 DRUKI WNIOSKÓW I OŚWIADCZEŃ DO POBRANIA
 AKTY PRAWNE
 Urząd gminy
 Kontakt; Godziny urzędowania; Naczelnicy Wydziałów
 Naczelnicy Wydziałów Urzędu Gminy
 Wirtualne biuro
 Jednostki organizacyjne Gminy Ornontowice
 Dyrektorzy / Kierownicy gminych jednostek organizacyjnych
 Kontakt
 Kierownicy Wydziałów
 Władze gminy
 Rada Gminy
 Kadencja Rady Gminy: 1991-1994
 Kadencja Rady Gminy: 1994-1998
 Kadencja Rady Gminy: 1998-2002
 Kadencja Rady Gminy: 2002-2006
 Kadencja Rady Gminy: 2006-2010
 Kadencja Rady Gminy: 2010-2014
 Kadencja Rady Gminy: 2014-2018
 Podział na okręgi wyborcze: 2014-2018
 Skład Rady Gminy Ornontowice
 Składy osobowe Komisji Stałych Rady Gminy Ornontowice
 Składy osobowe Komisji Doraźnych
 Radni - okręgi wyborcze
 Plany pracy Rady Gminy Ornontowice i Komisji Stałych na II półrocze 2016 r.
 Plany pracy Rady Gminy Ornontowice i Komisji Stałych na I półrocze 2016 r.
 
 Strategia Rozwoju Gminy Ornontowice
 Strategia Rolnictwa Gminy Ornontowice
 Strategia Mieszkalnictwa Gminy Ornontowice na lata 2006-2013
 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ornontowice
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice.
 Gminny plan gospodarki odpadami w Ornontowicach
 Gminny program ochrony środowiska w Ornontowicach
 Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ornontowice
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ornontowice
 Wójt Gminy
 Polecamy
 Gospodarka
 Odczyt wodomierza
 
 Projekty złożone do konkursów
 Budowa ulicy Tartacznej wraz z oświetleniem niskim w Ornontowicach
 Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej w Ornontowicach
 Rewitalizacja obiektu - Park Gminny w Ornontowicach
 Budowa łącznika ul. Orzeskiej z ul. Zamkową wraz z dwoma rondami w Ornontowicach
 
 Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Gminnego Domu Kultury i Biblioteki w Ornontowicach
 Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Dworcowej i Marzankowice. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Polnej w Ornontowicach
 
 
 Przez pasję do pracy
 Pasja sposobem na pracę
 Promocja kształcenia przez całe życie - kampania informacyjno - promocyjna w Gminie Ornontowice
 Języki obce kluczem do sukcesu – edukacja językowa mieszkańców Ornontowic
 WWWirtualne Ornontowice - rozwój edukacji informatycznej w gminie
 To takie proste = badam i wiem - poprawa jakości usług edukacyjnych w Gimnazjum w Ornontowicach
 Angielski? Naturalnie ... - podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego w Gimnazjum w Ornontowicach.
 
 Muzyką malowane - sztuka jako połączenie muzyki i plastyki
 Razem dążymy do sukcesu - aktywna integracja w Gminie Ornontowice
 Świadome kształtowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej przez młodzież z gminy Ornontowice
 Aktualności
 Rekrutacja uczestników
 Cele projektu
 Kontakt
 Zapytania ofertowe
 Zapytanie ofertowe z dnia 03.08.2011 r.
 Zapytanie ofertowe z dnia 27.09.2011 r.
 Zapytanie ofertowe z dnia 05.10.2011 r.
 Zapytanie ofertowe z dnia 27.10.2011
 Zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2011 r.
 Zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2011 r.
 Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2011 r.
 Zapytanie ofertowe z dnia 23.11.2011 r.
 Zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2011 r.
 Organizacje pozarządowe
 Informacje ogólne
 Działający społecznie w Ornontowicach
 Kultura
 Forum Aktywności Społecznej Ornontowic
 Chór „Jutrzenka”
 Teatr Naumiony
 Zespół „Marzanki”
 Śląskie Bajery
 Sport
 GKS „Gwarek” Ornontowice
 Ochotnicze Straże Pożarne
 Ochotnicza Straż Pożarna w Ornontowicach
 Społeczeństwo Obywatelskie
 Koło Gospodyń Wiejskich
 Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 23 w Ornontowicach
 Związek Hodowców Drobnego Inwentarza
 Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy
 Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
 Aktualności dla organizacji pozarządowych
 Zostaw swój 1% podatku w powiecie mikołowskim
 Przekaż 1 % podatku dla Forum Młodzieży Samorządowej w Gierałtowicach
 Spotkanie dla podmiotów niepublicznych dotyczące Konkursu FIO 2017
 
 Informacja w sprawie przyznania dotacji na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Gminy Ornontowice w 2014 roku
 Informacja w sprawie przyznania dotacji na zadania publiczne w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku
 Informacja w sprawie przyznania dotacji na zadania publiczne w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku – I Ornontowicki Turniej Rycerski
 Sprawozdania z realizacji programu współpracy
 Sprawozdanie za 2011 rok
 Sprawozdanie za 2012 rok
 Sprawozdanie za 2013 rok
 Sprawozdanie za 2014 rok
 Sprawozdanie za 2015 rok
 Kontakt
 Ornontowicka baza NGO
 Forum Aktywności Społecznej Ornontowic
 GKS „Gwarek” Ornontowice
 Małe granty
 Ogłoszenie w sprawie wpływu oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: „PRZEZ SPRAWNOŚĆ DO AKTYWNOŚCI”
 Informacja dot. uwag do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn.: „PRZEZ SPRAWNOŚĆ DO AKTYWNOŚCI”
 Organizacje pozarządowe różne
 Fundacja Szafa Gra
 Projekt TEATR DZIAŁA
 Akty prawne
 
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku
 Informacja w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne Gminy Ornontowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku
 Konkursy ogłoszone w 2016 roku
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku
 Informacja w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne Gminy Ornontowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
 Informacja w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia Gminy Ornontowice w 2016 roku
 Informacja dot. uchylenia Zarządzenia Nr 0050.00188.2016 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
 Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
 Informacja w sprawie udzielenia dotacji na zadania publiczne z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku
 Konkursy ogłoszone w 2017 roku
 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
 Informacje dla Rolników/Przedsiębiorców/Projekty unijne
 Informacje dla Przedsiębiorców
 INFORMACJE – OSTRZEŻENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW !!!
 Działalność gospodarcza – krok po kroku
  Fundusze Pożyczkowe, Fundusze poręczeniowe - Pomożemy osiągnąć ci sukces
 Projekt enerGO! mikro i małe przedsiębiorstwa
 Punkt kontaktowy biznes.gov.pl
 Informacja dla Rolników
 Ważne adresy w Regionie
 Platforma Internetowa Rolnik Polski
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach informuje
 Informacja dla Rolników
 ROLNIKU !!! Uważaj na GMO
 ZAGROŻENIE AFRYKAŃSKIM POMOREM ŚWIŃ
 Zasady przemieszczania ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 Zmiana siedziby Śląskiej Izby Rolniczej
 Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu w związku z zagrożeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
 Śląska Izba Rolnicza
 Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym
 Badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin
 Badanie gleb i nawożenie - informacja
 Informacja z Urzędu Statystycznego w Katowicach
 Komunikat ARiMR
 Gdzie utylizować padłe zwierzęta?
 Apel Prezesa KRUS do rolników
 Informacje o projektach unijnych
 Czy Twoja firma wypełnia wszystkie przepisy środowiskowe?
 Śląskie
 Śląska Organizacja Turystyczna
 
 I Festiwal Kuchni Śląskiej
 II Festiwal Kuchni Śląskiej
 III Festiwal Kuchni Śląskiej
 Przepisy
 Ornontowicka Kopa
 Ciaper kapusta
 Chachor szałot
 Kompot z banie
 Szpajza wiśniowa
 Przewodnik kulinarny
 Invest in Silesia
 Tablica ogłoszeń
 Nieruchomości
 
 Informacja o wyniku przetargu ul. Kolejowa
 Sprzedaż działek
 Ogłoszone przetargi
 Przetarg w dniu 17.01.2017 r., nieruchomość gruntowa przy ul. Działkowej; wadium 145.240,00 zł płatne do 11.01.2017 r.
 Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
 Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym usytuowanej w Ornontowicach ul. Skośnej.
 Wyniki przetargów
 Informacja o wyniku III przetargu ul. Skośna - działki 2828/12, 2829/12, 2830/12, 3073/12, 3074/12, 2827/12
 Informacja o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w Ornontowicach przy ul. Leśnej – działka nr 3146/170
 Informacja o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego do niezabudowanej nieruchomości gruntowej usytuowanej w Ornontowicach przy ul. Leśnej – działka nr 3145/170
 Sprzedaż mieszkań
 Ogłoszone przetargi
 Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 Wyniki przetargów
 Informacja o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego_13/7 przy ulicy Żabik
 
 Informacja o wyniku V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego_13/7 przy ulicy Żabik
 Pozostałe
 Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Ornontowice z przeznaczeniem na lokalizację kontenerów na odzież używaną
 Różne
 Wymiana dowodów osobistych
 Godziny otwarcia poczty w Ornontowicach
 Wydawanie paszportów - zmiany w prawie
 Zmiany w realizacji obowiązku meldunkowego
 PEŁNA OBSŁUGA PASZPORTOWA JUŻ W GLIWICACH I RYBNIKU!
 Zwrot podatku dla osób pracujących za granicą
 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zmian w studium i w planie w celu określenia wartości zamówienia, wyboru właściwej procedury i wyłonienia wykonawcy w przypadku zamówienia o wartości poniżej 30.000 E
 Informacja o akcji – Istniejemy.pl
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ornontowice z dnia 25 listopada 2015 r. o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice.
 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ornontowice z dnia 25 listopada 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice.
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022
 Konsultacje społeczne
 Ogłoszenie konsultacji
 Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2017
 Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2017-2024
 Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych w Ornontowicach
 Informacja o wyniku konsultacji
 Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały budżetowej Gminy Ornontowice na rok 2017
 Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ornontowice na lata 2017-2024
 Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych w Ornontowicach
 Druki do pobrania
 Wydział Organizacyjny
  Stanowisko ds. Informacji
 Urząd Stanu Cywilnego
 Ewidencja ludności
 Dowody osobiste
 Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami
 Polityka cookies
 Zwierzęta na terenie Gminy Ornontowice
 Zwierzęta wolnożyjące
 Zwierzęta bezdomne
 Szkody łowieckie
 Poradnik dla rolnika
 Koło Łowieckie BÓR
 Koło Łowieckie Szarak
 Poradnik dla rolnika - Szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta
 Psy odłowione na terenie Gminy Ornontowice
 Informacja o psach odłowionych w dniu 24.07.2014r.
 Psy odłowione w 2016 r.
 Uwaga! Szukamy właściciela psa
 Różne informacje dotyczące zwierząt
 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ornontowice dotyczące zakazu wypuszczania psów
 Bezpiecznie z psem
 Podpisano Umowy w sprawie opieki nad bezdomnymi i wolno żyjącymi zwierzętami na 2016
  Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie
 Problem bezdomności psów i kotów
 Jak zachować się w przypadku ataku psa?
 UWAGA – DZIKI! Koło Łowieckie „SZARAK” zwiększyło ilość odstrzałów na terenie Ornontowic!
 Karta Dużej Rodziny
 INFORMACJE OGÓLNE
 Czym jest Karta Dużej Rodziny - pytania i odpowiedzi
 AKTY PRAWNE
 DRUKI DO POBRANIA
 Wniosek o wydanie KDR
 Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku
 Oświadczenie
 WYKAZ UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH NA PODSTAWIE PROGRAMU
 ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY
 LINKI DO STRON
 INFORMATORY
 
 VII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - XXI STMiG 2015
 STMiG - Sprawozdanie
 Partnerstwo
 Wydarzenia
 Projekt COMENIUS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ornontowicach
 WŁOCHY
 GRECJA
 ANGLIA
 POLSKA - WIZYTA W ORNONTOWICACH
 POLINEZJA FRANCUSKA
 WYDARZENIA
 WYJAZD NA NARTY
 ZAWODY SPORTOWE
 EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
 HISZPANIA
 Nadreński Powiat Neuss
 Informacje o Neuss
 Szczegóły współpracy
 Interaktywna mapa Polsko-Niemieckich Partnerstw Samorządowych
 Sonda
 Edukacja
 Szkolnictwo
 Stypendia
 Stypendia specjalne
 Przyznano stypendium specjalne za osiągnięcia z I semestru roku szkolnego / akademickiego 2014/2015
 Uchwała Nr VII/58/15 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/121/11 Rady Gminy Ornontowice z dnia 26.10.2011r.
 Dowóz dzieci do szkół
 Informacje z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach
 Technik Weterynarii
 Pierwsze miejsce w Finale Młodzieżowego Festiwalu Nauki dla uczniów ZSP w Ornontowicach!
 Warsztaty kulinarne z Top Chefem Adrianem Feliksem w ŚWSM w Katowicach
 Szkolny Konkurs Kulinarny - Przekąski z jaj
 Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych
 Sukces uczniów w konkursie: Na skrzydłach wyobraźni
 Szkolny Konkurs Kulinarny - Baby i babeczki Wielkanocne
 Technik hodowca koni
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach zaprasza na Dni Otwarte
 Technik Holetarstwa
 Dni otwarte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Ornontowice
 Wyróżnieni prymusi
 Podziękowania dla Pani Dyrektor Iwony Smorz
 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 Zdrowie
 Placówki
 GMINNY OŚRODEK ZDROWIA ORNONTOWICE
 Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach
 Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach
 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ A-DENT
 Wydarzenia
 Komunikat dot. wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy
 NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA
 Profilaktyka cukrzycy
 Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców
 Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 Honorowe oddawanie krwi - 2016 rok
 Bezpieczeństwo
 Pierwsza pomoc
 Jak udzielić pierwszej pomocy
 Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)
 Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku zewnętrznego
 Ochotnicza Straż Pożarna
 Historia OSP w Ornontowicach
 Remiza na Jubileusz
 Dane kontaktowe
 Zarząd OSP
 Nowy wóz dla OSP Ornontowice!
 Policja
 Apele mikołowskiej policji
 Nieuwaga częstą przyczyną kradzieży
 Jak zachować się w czasie burzy
 Przestrzegamy przed kradzieżami rowerów
 Kradzieże na wnuczka- Nie daj się oszukać
 Zaginiony Bogdan Chrobok
 Zmiany organizacyjne w Komisariatach Policji w Orzeszu i Łaziskach Górnych
 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – sposób na łatwy kontakt z Policją
 Aplikacja „Moja Komenda” – kontakt z policją i dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki
 Sygnały alarmowe
 Poradniki bezpieczeństwa
 NIE dla czadu
 Dzikie lodowiska - zagrożenia
 Mrozy i zamiecie - poradnik bezpiecznych zachowań
 Materiały pirotechniczne - fajerwerki
 Uwaga! Metanol Zabija
 Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Ornontowice
 Regionalny System Ostrzegania RSO
 Zatrucie substancjami psychoaktywnymi
 Bezpieczny wypoczynek
 Upały
 Burze i nawałnice
 Wichury
 Alarmowanie i ostrzeganie
 Ogłoszenia
 Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 Rozporządzenie w sprawie usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych
 SMS o zagrożeniach w Twojej okolicy
 Detektory burzowe
 Kultura
 ARTeria - Centrum Kultury i Promocji
 Zespoły
 Śląskie Bajery
 Historia Zespołu
 Aktualny skład kapeli
 Osiągnięcia kapeli
 Kontakt
 Chór „Jutrzenka”
 Teatr Naumiony
 Zespół „Marzanki”
 
 ARTeria Centrum Kultury i Promocji zaprasza!!!
 Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza
 Gminna Biblioteka Publiczna
 Sport
 Ośrodki sportu i stowarzyszenia
 Klub sportowy „Gwarek” Ornontowice
 Zarząd GKS Gwarek Ornontowice
 Historia
 Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i Rekreacji - Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
 Obiekty sportowe
 ORLIK przy ul. Akacjowej w Ornontowicach
 ORLIK przy ul. Okrężnej w Ornontowicach
 Plac zabaw DOLINKA przy ul. Chudowskiej w Ornontowicach
 Plac zabaw KUBUSIA PUCHATKA przy ul. Jasnej w Ornontowicach
 Plac zabaw AKACJÓWKA przy ul. Akacjowej w Ornontowicach
 Plac zabaw WESOŁEJ ŻABKI przy ul. Żabik w Ornontowicach
 Boisko GWAREK przy ul. Zwycięstwa w Ornontowicach
 Trasy rowerowe
 Nagrody za osiągnięcia sportowe
 Wydarzenia i imprezy
 Wydarzenia i imprezy
 Głos Ornontowic
 Głos Ornontowic
 Komunikacja
 MZK Tychy
 Bilet miesięczny w komórce
 KZK GOP Katowice
 MZK Jastrzębie Zdrój
 
 Bezpłatna Komunikacja w Gminie Ornontowice
 Komunikacja Gminna – Majówka 2015
 Komunikacja Gminna – okres wakacji (od 01.07 do 31.08.2015 r.)
 Bezpłatna Komunikacja Gminna - zmiany rozkładu jazdy od 01.06.2015 r.
 Zmiana rozkładu jazdy w bezpłatnej komunikacji gminnej od 01.11.2015 r.
 Informacja dotycząca komunikacji gminnej w okresie świątecznym
 Komunikacja Gminna – tylko do 31 grudnia 2015 r.
 Informacje różne
 Linia 636 – nowy przystanek autobusowy w Ornontowicach
 Informacja MZK Tychy - bilet miesięczny w komórce
 Zmiana rozkładu jazdy linii 311B
 Zmiana rozkładu jazdy linii 605
  Linia 636 – zmiana rozkładu jazdy od 01.01.2016 r.
 Rozkłady jazdy
 Parafia
 Projekty Gminy Ornontowice realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR
 Modernizacja sieci wodociągowej
 SEKAP w Ornontowicach
 Linki
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
 Gminny Ośrodek Sportu, Promocji i Rekreacji
 ARTeria Centrum Kultury i Promocji
 Gminna Biblioteka Publiczna
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice
 Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach
 Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna
 Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej
 Zakład Gospodarki Zasobami Gminy
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Gminny Ośrodek Zdrowia
  Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych
 RÓŻNE
 Ornontowice na starej fotografii
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
 Jastrzębska Spółka Weglowa / KWK Budryk
 SEKAP
 Starostwo Powiatowe Mikołów
 Śląski Urząd Wojewódzki
 Invest in Silesia
 Serwis informacyjny Powiatu Mikołowskiego
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach
 Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie
 Wyszukiwarka pracy
 Teatr Mały w Tychach
 Śląska Organizacja Turystyczna
 SKOK Kopernik
 Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego
 Galeria Cechownia Ruda Śląska
 Internetowy Portal Czasu Wolnego Powiatu Mikołowskiego
 GKS Gwarek Ornontowice
 Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła
 GKS Gwarek Ornontowice rocznik 1999
 IRG Gazeta
 Nasza Gazeta
 Nasze Miasto Gazeta
 Praca Mikolow pl
 WYKAZ HOTELI
 BAZA NOCLEGOWA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
  « Powrót