Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ornontowice dotyczące zakazu wypuszczania psów

Wersja do druku drukuj

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów pozostawionych bez opieki na terenie naszej gminy przypominam mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z przepisów.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ornontowice osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. Zabrania się osobie utrzymującej zwierzęta domowe wypuszczania ich bez dozoru poza teren nieruchomości oraz nakłada obowiązek prowadzania psów na smyczy, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kagańcu.

Psy mogą być wypuszczane tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonach niezagospodarowanych poza terenami zabudowanymi, miejscami użyteczności publicznej, parkami, placami zabaw, ulicami, chodnikami, piaskownicami itp.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także w miejscach wspólnego użytkowania.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o ochronie zwierząt (art. 10a) zabronione jest wypuszczanie psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Za naruszenie tego przepisu grozi kara aresztu lub grzywny (art. 37) ustawy o ochronie zwierząt.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci wracających ze szkoły do domu, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej posesji.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Wszelkie przypadki narażenia na niebezpieczeństwo ze strony psów pozostawionych bez opieki na terenie naszej gminy należy bezwzględnie zgłaszać na Komisariat Policji (tel. 32/ 324-86-10 lub 997), szczególnie te gdzie właściciel czworonoga systematycznie wypuszcza go poza teren swojej posesji.


Wójt Gminy Ornontowice

(-) mgr Kazimierz Adamczyk

dodano 2015-09-17 09:32:47 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót