Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Wydział Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami

Wersja do druku drukuj

Załączniki:
Adobe Acrobat Document CEIDG-1_w1.8.2_2016-12-28.pdf
Adobe Acrobat Document CEIDG-MW_w1.8.2_2016-12-28.pdf
Adobe Acrobat Document CEIDG-PN_w1.8.2_2016-12-28.pdf
Adobe Acrobat Document CEIDG-POPR_w1.8.2_2016-12-28.pdf
Adobe Acrobat Document CEIDG-RB_w1.8.2_2016-12-28.pdf
Adobe Acrobat Document CEIDG-RD_w1.8.2_2016-12-28.pdf
Adobe Acrobat Document CEIDG-SC_w1.8.2_2016-12-28.pdf
Adobe Acrobat Document Formularz zgłaszania szkody góniczej KWK Budryk Ornontowice_1.pdf
Adobe Acrobat Document Informacja o wyrobach zawierajacych azbest_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwala_XXII_211_12_wymagania_niecz_ciekle_1_2.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o naprawienie szkody w gruntach i uprawach_Bolesław_Śmiały_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o naprawienie szkody w obiektach budowlanych_Bolesław_Śmialy_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o podział nieruchomości_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o postanowienie o sposobie i możliwości podziału nieruchomości_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o udzielenie dotacji celowej dot. usunięcia odpadów azbestowych_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o udzielnei dotacji celowej dot. zamontowania ekologicznego systemu grzewczego_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o ustalenie numeru porządkowego_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych_2.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP_2.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o zwrot kosztów zabezpieczenia obiektu budowlanego_Bolesław_Śmiały_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o wydanie zaświadczenia_przeznaczenie działki_2.pdf
Adobe Acrobat Document Oświadczenie o sprzedazy alkoholu_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o zwrot oplaty skarbowej_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli-pies rasy agresywnej_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o zmiany studium_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w MPZP_1.pdf
Adobe Acrobat Document wzor_wniosku_nieczys_ciekle_1.pdf
Adobe Acrobat Document Wniosek o pszekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności_1.pdf

dodano 2017-01-02 11:18:22 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót