Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Strategia Rozwoju Gminy Ornontowice

Wersja do druku drukuj

Termin strategia oznacza sposób działania, wytycza kierunek postępowania, a przede wszystkim sposób osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez sterowanie rozwojem. W interesie wszystkich jednostek samorządowych, w tym również Gminy Ornontowice, leży opracowanie takiej strategii, której głównym celem byłoby określenie akceptowanej społecznie misji i wizji rozwoju Gminy oraz sformułowanie strategicznego planu rozwoju Gminy.
Charakterystyczną cechą takiego planowania jest uwzględnienie zarówno długiego, jak i krótkiego horyzontu czasu. Przedmiotem strategii jest rzeczywistość postrzegana przez indywidualnego obywatela, zaś podmiot strategii stanowi społeczeństwo.
Pierwszoplanowym zadaniem strategii jest sformułowanie misji i wizji rozwoju Gminy Ornontowice oraz ustalenie podstawowych kierunków rozwoju, które dostarczą władzom lokalnym podstaw do racjonalnego działania.
Jest to zatem najważniejszy dla jednostek samorządowych dokument określający długookresowe zasady i kierunki rozwoju.
Kolejnym krokiem po opracowaniu strategii jest jej przedstawienie Radzie Gminy. Z chwilą, gdy zostanie zaakceptowana staje się dokumentem wewnętrznym, zobowiązującym władze samorządowe do realizowania polityki i kierunków rozwoju Gminy określonych w strategii.

Załączniki:
Adobe Acrobat Document 114_Strategia Rozwoju_1.pdf
Adobe Acrobat Document Uchwała Nr LI-427-10_1.pdf

opracował: UG Ornontowice
dodano 2012-02-09 13:03:00 przez

  « Powrót