Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ornontowice

Wersja do druku drukuj

W dniu 27 maja 2004 roku Rada Gminy Ornontowice podjęła Uchwałę Nr XXIII/140/04, którą uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych Gminy Ornontowice. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 59 pozycja 1875 w dniu 14 lipca 2004 roku.

W dniu 26 marca 2008 roku Uchwałą Nr XX/141/08 Rada Gminy Ornontowice
w obowiązującym planie wprowadziła zmiany. Uchwałę w sprawie zmian opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 109 pozycja 8579 w dniu 13 czerwca 2008.

            Gmina Ornontowice posiada plan, który swym zasięgiem obejmuje obszar całej Gminy Ornontowice.

            Aktualnie dobiegają końca prace polegające na opracowaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego w oparciu o zapisy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2009 roku.     

 

opracował: UG Ornontowice
dodano 2011-12-28 10:36:31 przez

  « Powrót