Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Wójt Gminy

Strona główna » Władze gminy » Wójt Gminy
Wersja do druku drukuj

 
 
 
 
 
 

   
Informacje

W drodze przeprowadzonych 16 listopada 2014 r. wyborów samorządowych, na stanowisko Wójta Gminy Ornontowice wybrany został Pan Kazimierz Adamczyk.

Warto dodać, że funkcję Wójta Gminy Ornontowice pełni on nieprzerwanie od 29 maja 1991 roku. Jest to zatem już jego siódma kadencja na stanowisku Wójta.

W dniu 1 grudnia 2014 r., podczas pierwszej sesji Rady Gminy Ornontowice, Wojt zlożył uroczyste ślubowanie.

 
  
Do zadań Wójta Gminy, jako organu wykonawczego w szczególności należy:
 • wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy określonych prawem;
 • sprawowanie władzy administracji ogólnej na podstawie ustaw;
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz;
 • wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie administracji publicznej;
 • wydawanie decyzji podatkowych;
 • wydawanie w przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisów porządkowych;
 • składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem oraz prowadzenia bieżącej działalności gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw;
 • kierowanie urzędem gminy;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego oraz pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w urzędzie gminy pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.

Aparatem pomocniczym Wójta są:

 • Urząd Gminy - do którego zadań należy m.in. wykonywanie zadań gminy określonych przepisami prawa, wykonywanie uchwał Rady Gminy, wykonywanie Zarządzeń Wójta oraz pełnienie kompleksowej obsługi administracyjnej mieszkańców gminy.
 • Jednostki organizacyjne - wykonujące zadania przypisane im na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał Rady Gminy. Obejmują one w szczególności usługi administracyjne, komunalne i społeczne.


Kontakt z Wójtem Gminy:
Sekretariat: (32) 33-06-211
E-mail: ug@ornontowice.pl

Przyjmowanie interesantów przez Wójta Gminy Ornontowice

W sprawach skarg i wniosków Wójt Gminy przyjmuje w każdą środę w godzinach od 14.00 do 16.00.  

W razie nieobecności Wójta, skargi i wnioski przyjmuje Sekretarz Gminy. Codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy, skargi i wnioski przyjmowane są przez Kierowników Wydziałów oraz Kierowników Jednostek Organizacyjnych i przekazywane w formie nakazanej przepisami prawa Wójtowi Gminy.    

W załączeniu: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmostrzów i prezydentów miast na obszarze województwa śląskiego.

http://pkw.gov.pl/

*******************************************************************************************************************************

Zastępca Wójta Gminy Ornontowice - Arkadiusz Pamuła (od 1 tycznia 2017 r.)

Załączniki:
Adobe Acrobat Document Obwieszczenie Komisarza Wyborczego_wybory wójta burmistrza i prezydentów miast_1.pdf

opracował: Iwona Skrzypczyk
dodano 2017-01-03 12:35:49 przez

  « Powrót