Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Zabytki

Wersja do druku drukuj

Na terenie Gminy Ornontowice obiektami wpisanymi do rejestru zabytków konserwatora są:
1) park krajobrazowy w stylu angielskim, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją nr A/1277/81;
2) park krajobrazowy w stylu angielskim, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych decyzją nr A/1278/81.
Dla obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych obowiązują przepisy związane z ochroną zabytków.
Obszarem chronionym na mocy planu jest stary cmentarz rzymsko – katolicki przy ulicy Orzeskiej.
Dla obszaru chronionego na mocy planu ustala się: nakaz utrzymania historycznej kompozycji alejek oraz ogrodzenia


Obiektami zabytkowymi chronionymi na mocy ustaleń planu, wpisanymi do ewidencji zabytków są:
1) kościół p.w. św. Michała Archanioła, ul. Zamkowa 1;
2) plebania, ul. Zamkowa 4;
3) klasztor zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P., ul Zamkowa 2;
4) obora i stajnia, ul. Zamkowa 3;
5) obory i spichlerz, ul. Zamkowa 3;
6) budynek gospodarczy (kuźnia), ul. Zamkowa 3;
7) budynek mieszkalny obsługi I, ul. Zamkowa 3;
8) budynek administracyjny, ul. Zamkowa 3;
9) stajnia koni wierzchowych, ul. Zamkowa 3;
10) wozownia, ul. Zamkowa 3;
11) stajnia koni młodych, ul. Zamkowa 3;
12) szklarnia, ul. Zamkowa 3;
13) budynek mieszkalny obsługi II, ul. Zamkowa 3;
14) budynek mieszkalny, ul. Leśna 11;
15) budynek mieszkalny, ul. Leśna 43;
16) budynek mieszkalny, ul. Leśna 49;
17) budynek mieszkalny, ul. Leśna 53;
18) budynek mieszkalny, ul. Leśna 65;
19) budynek mieszkalny, ul. Leśna 75;
20) budynek mieszkalny, ul. Orzeska 52;
21) budynek mieszkalny, ul. Orzeska 58;
22) budynek mieszkalny, ul. Orzeska 70;
23) budynek mieszkalny, ul. Orzeska 85;
24) budynek mieszkalny, ul. Bujakowska 14;
25) budynek mieszkalny, ul. Bujakowska 16;
26) budynek mieszkalny, ul. Bujakowska 21;
27) budynek mieszkalny, ul. Bujakowska 43;
28) budynek mieszkalny, ul. Graniczna 12;
29) budynek mieszkalny, ul. Kolejowa 112;
30) budynek mieszkalny, ul. Kolejowa 147;
31) budynek mieszkalny, ul. Kolejowa 167;
32) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 66;
33) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 73;
34) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 78;
35) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 99;
36) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 111;
37) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 113;
38) budynek mieszkalny, ul. Zwycięstwa 156;


Obiektami małej architektury chronionymi na mocy planu, wpisanymi do ewidencji zabytków są:

1) kapliczka murowana św. Jana Nepomucena, ul. Zwycięstwa;
2) krzyż kamienny z pasją, ul. Zwycięstwa – cmentarz,
3) krzyż kamienny z figurami Chrystusa i Matki Boskiej, ul. Zwycięstwa 31a;
4) krzyż kamienny z pasją, ul. Zwycięstwa 119;
5) krzyż kamienny z pasją, ul. Chudowska
6) krzyż kamienny z figurą Chrystusa, ul. Leśna 75
7) krzyż drewniany z figurą Chrystusa, ul. Zwycięstwa;
8) krzyż drewniany z figurą Chrystusa i kapliczką skrzynkową, ul. Orzeska 27;
9) krzyż drewniany z figurą Chrystusa, ul. Zamkowa 2;
10) krzyż drewniany z figurą Chrystusa, ul. Zamkowa / Leśna;
11) pomnik pamięci ofiar hitlerowskiego barbarzyństwa, ul. Kolejowa;
12) pomnik poległych w czasie II wojny światowej, ul. Zwycięstwa – cmentarz,
13) pomnik pomordowanych przez NKWD policjantów, ul. Zwycięstwa – cmentarz.

 

dodano 2014-01-16 09:29:37 przez

  « Powrót