Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > 1. Remont drogi powiatowej nr S 2908 (ul. Zwycięstwa) wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego, w tym zmiana organizacji ruchu na odcinku od północnej granicy Gminy do skrzyżowania z drogą powiatową - ul. Chudowską w Ornontowicach

Wersja do druku drukuj

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Powiatu Mikołowskiego oraz Gminy Ornontowice.

Całkowity koszt realizacji zadania – 4 816 882,32 zł

 Termin realizacji zadania –  17.04.2009 – 02.12.2009

 Podział zadania na 4 etapy:

Etap I – od północnej granicy Gminy do pętli autobusowej (posesje 205 i 250)    - dwie wyspy podłużne o szer. 2m

            - wyspa o kształcie elipsy o szer. 4,5m

            - chodnik o szer. 2,5m

- po str. zachodniej wody powierzchniowe odprowadzane są do wpustów ulicznych, zaś po str. wschodniej do wyremontowanego rowu przydrożnego

Etap II – budowa chodnika od posesji nr 205 do skrzyżowania z ul. Chudowską

- chodnik o szer. 3,0m do posesji nr 187, od posesji nr 187 do skrzyżowania z ul. Chudowską o szer. 2,5m ze zwężeniem do 2,0m w rejonie posesji nr 183

Etap III – remont jezdni (wjazdów do posesji po stronie wschodniej) od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Chudowską z budową wysepek uspokajających ruch (4)

            - zawężenie istniejącego przekroju do szerokości 6,0m

            - przepusty prefabrykowane z rur WIPRO

Etap IV – wyniesiona płyta skrzyżowania z ul. Chudowską w kierunku centrum Gminy, z obustronnymi chodnikami i dwoma zatokami autobusowymi (w rejonie posesji 155 po stronie zachodniej i 196 po stronie wschodniej)

            - chodnik o szer. zmiennej od 2,0 do 4,5m.

            - zatoki autobusowe o głębokości do 2,5m

            - lewoskręt w ulicę Chudowską od strony Gierałtowic

            - nawierzchnia wyniesionej płyty skrzyżowania – 10cm kostka betonowa

Wody opadowe zostały odprowadzone powierzchniowo do wyremontowanego systemu odwodnienia wzdłuż ul. Zwycięstwa. W skład systemu odwodnienia wchodzi odcinek kanalizacji deszczowej oraz wyremontowany i udrożniony rów po stronie wschodniej.

Oświetlenie ulicy Zwycięstwa

Słupy aluminiowe o wys. 4,5m = 87 sztuk – o mocy 70 W

Słupy aluminiowe o wys. 7m = 2 sztuki – o mocy 150 W (na skrzyżowaniu)

Odległość słupów – ok. 15 m z uwzględnieniem wjazdów do posesji

 

dodano 2011-12-02 07:22:42 przez Dariusz Spyra

  « Powrót