Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Historia w datach

Wersja do druku drukuj

 • 1305 - pierwsza wzmianka o Ornontowicach w "Registrum Wyasdense";
• 1335 - początki parafii należącej do dekanatu gliwickiego;
• 1453 - Maciej Rencz z Rynoltlicz pierwszym znanym właścicielem Ornontowic;
• 1634 - powstanie Solarni, w której warzono sól wielicką;
• 1680 - początki funkcjonowania szkoły;
• 1798 - uruchomienie pierwszej kopalni węgla kamiennego "Leopold";
• 1829 - powstaje odkrywkowa kopalnia o nazwie "Neuer Segen" i "Wilhelmswunch" - wydobycia jednak nie rozpoczęto;
• 1860 - wybudowanie wielkiego pieca do wytapiania rudy żelaza;
• 1867 - powstanie przydrożnego krzyża przy ulicy Leśnej;
• 1875 - powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej;
• 1883 - rodzina Hegenscheidt pojawia się w Ornontowicach;
• 1884 - założenie filii gliwickiej Fabryki Drutów, Łańcuchów i Gwoździ Hegenscheidta;
• 1888 - otwarcie bocznicy kolejowej, którą ekspediowano wyprodukowane w fabryce wyroby do Europy;
• 1892 - rozpoczęcie budowy nowego kościoła w miejsce poprzedniego drewnianego;
• 1897 - powstanie kamiennego krzyża przy ulicy Zwycięstwa;
• 1900 - powstanie kamiennego krzyża przy ulicy Chudowskiej;
• 1903 - utworzenie Zawodowej Straży Pożarnej;
• 1907 - powstanie drewnianego krzyża na starym cmentarzu;
• 1911 - powstanie neogotyckiej plebanii;
• 1917 - przybycie do Ornontowic Sióstr Służebniczek NMP, które w 1922r. otrzymują własny dom;
• 1919 - powstanie chóru mieszanego "Wanda";
• 1919 -zawiązanie Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego w Ornontowicach (późniejsze Rejonowe Stowarzyszenie Pszczelarzy);
• 1919 - budowa kamiennego krzyża przy ulicy Zwycięstwa (Cicha);
• 1920 - założenie pierwszego klubu sportowego - Pogoń Ornontowice;
• 1923 - założenie Kółka Rolniczego;
• 1923 - działalność rozpoczyna przedszkole prowadzone w klasztorze Sióstr Służebniczek NMP;
• 1923 - z inicjatywy ks. dr T. Bromboszcza powstaje Towarzystwo Polek;
• 1923 - powołanie do życia Związku Powstańców Śląskich;
• 1928 - powstaje Ochronka;
• 1928 - powstaje pierwsza męska drużyna harcerska;
• 1933 - działalność rozpoczyna żeńska drużyna harcerska;
• 1934 - pierwsze wzmianki o istnieniu Związku Strzeleckiego;
• 1954 - założenie Koła Gospodyń Wiejskich z inicjatywy członkiń Towarzystwa Matek Polek (19.06);
• 1967 - powstanie Towarzystwa Miłośników Róż (jako pierwsze w województwie i drugie w Polsce);
• 1972 - powstanie tablicy w hołdzie ofiarom faszystowskiego barbarzyństwa przy ul. Kolejowej;
• 1975 - powstanie Koła Emerytów i Rencistów
• 1975 - początki zespołu folklorystycznego "Marzanki";
• 1984 - początek chóru Jutrzenka (11.01.1984r.);
• 1985 - powstanie nowego klubu piłkarskiego GKS "Gwarek";
• 1988 - utworzenie Przedszkola im. Kubusia Puchatka;
• 1989 - reaktywacja miejscowej ochronki dzięki zabiegom proboszcza ks. jana Śledziony;
• 1990 - Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia samodzielnej Gminy Ornontowice;
• 1991 - odrodzenie samodzielnej Gminy Ornontowice;
• 1991 - wybory uzupełniające do Rady Gminy Ornontowice;
• 1991 - wybór Kazimierza Adamczyka na Wójta Gminy;
• 1991 - utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej;
• 1991 - utworzenie Gminnego Domu Kultury;
• 1991 - utworzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
• 1991 - przejęcie Przedszkola przez gminę;
• 1993 - przyjęcie herbu Gminy Ornontowice;
• 1994 - budowa pomnika pamięci narodowej na nowym cmentarzu;
• 1994 - nieoficjalna data otwarcia kopalni Budryk;
• 1994 - wybory samorządowe - II kadencja;
• 1994 - podjęcie współpracy z niemieckim powiatem Neuss;
• 1994 - przejęcie Szkoły Podstawowej przez gminę;
• 1995 - powołanie jednostki organizacyjnej o nazwie „Gminny Dom Kultury i Biblioteka”;
• 1995 - pierwszy numer „Głosu Ornontowic”;
• 1996 - pierwsze Dni Ornontowic;
• 1996 - nadanie Szkole Podstawowej w Ornontowicach imienia Karola Miarki;
• 1997 - przejęcie służby zdrowia przez gminę;
• 1997 - 70-lecie OSP, otwarcie nowej remizy;
• 1997 - otwarcie w nowym budynku UG w Ornontowicach oddziału Banku Spółdzielczego;
• 1998 - utworzenie Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy;
• 1998 - utworzenie Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej i Terapeutycznej w Ornontowicach;
• 1998 - otwarcie i poświęcenie nowego segmentu Szkoły Podstawowej;
• 1998 - wybory samorządowe – III kadencja;
• 1999- zajęcie 3 miejsca w województwie śląskim (17 miejsce w kraju) w Rankingu Najlepszych Gmin w Polsce pn. „Złota setka” opracowany przez Dziennik „Rzeczpospolita”;
• 1999 - przejęcie przez gminę mieszkań zakładowych od KWK „Budryk”;
• 1999 - otwarcie Gimnazjum w Ornontowicach;
• 1999 - oddanie do użytku boiska sportowego o nawierzchni tartanowej;
• 1999 - nadanie Przedszkolu w Ornontowicach imienia Kubusia Puchatka;
• 1999 - wydanie publikacji pt. „Dzieje Ornontowic”;
• 1999 - powstanie powiatu mikołowskiego;
• 2000 - zajęcie 2 miejsca w województwie śląskim (24 miejsce w kraju) w Rankingu Najlepszych Gmin w Polsce pn. „Złota setka” opracowany przez Dziennik „Rzeczpospolita”;
• 2000 - wybory uzupełniające do Rady Gminy;
• 2000 - 80-lecie sportu w Ornontowicach, 15-lecie GKS „Gwarek” Ornontowice;
• 2000 - utworzenie Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych;
• 2001 - oddanie do użytku nowego budynku Urzędu Gminy;
• 2001 - ustanowienie flagi Gminy Ornontowice i poświęcenie zegara na wieży Urzędu Gminy;
• 2001 - ustanowienie sztandaru Gminy Ornontowice;
• 2001 - utworzenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej;
• 2001 - inauguracja obchodów 10-lecia Gminy;
• 2002 - wybory samorządowe – IV kadencja;
• 2002 - zajęcie 1 miejsca w województwie śląskim (25 miejsce w kraju) w Rankingu Najlepszych Gmin w Polsce pn. „Złota setka” opracowany przez Dziennik „Rzeczpospolita”;
• 2003 - ukończenie modernizacji Gminnego Ośrodka Zdrowia;
• 2003 - nasadzenie ponad 2000 bzów w związku z rocznicą 700-lecia istnienia Ornontowic przypadającą w 2005r.;
• 2003 – II nagroda w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic” za modernizację ulicy Zwycięstwa oraz ulic przyległych oraz wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektów” za iluminację budynku Urzędu Gminy;
• 2004 - 50 lecie KGW Ornontowice;
• 2004 – III nagroda w kategorii „Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej” – za oświetlenie wnętrza Urzędu Gminy;
• 2004 - powstanie Teatru „Naumiony”;
• 2004 - wyróżnienie dla Gminy Ornontowice w III edycji konkursu „Bezpieczna Gmina”- za działania podejmowane w 2003r. w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i ich mienia;
• 2004 - Urząd Gminy Ornontowice wyróżniony Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych;
• 2004 - 1 maja - przystapienie Polski do Unii Europejskiej;
• 2005 - utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gminie Ornontowice (połączenie szkoły podstawowej z przedszkolem);
• 2005 - nagroda „Bocianie gniazdo 2005” – za usługi w działalności na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz lokalnych inicjatyw służących poprawie życia mieszkańców Gminy i Powiatu Mikołowskiego;
• 2005 - Złota Odznaka Honorowa dla Gminy Ornontowice za „Zasługi dla Województwa Śląskiego”;
• 2005 – wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” oraz „Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej”;
• 2005r. – wyróżnienie w kategorii „Najlepiej oświetlona gmina i miasto” za oświetlenie ulicy Zamkowej;
• 2005 - oddanie do użytku sali sportowej przy Gimnazjum Noblistów Polskich;
• 2005 - obchody 700-lecia miejscowości;
• 2005 - ustanowienie statuetki „Ornontowickie Bzy” dla uhonorowania; osób zasłużonych dla społeczności Gminy;
• 2005 - przyjęcie projektu hejnału Gminy Ornontowice;
• 2005 - utworzenie Gminnego Centrum Informacji;
• 2005 - Urząd Gminy przystępuje do projektu pod nazwą „System Elektronicznej Komunikacji Administracji w województwie śląskim (SEKAP);
• 2005 - wydanie publikacji pt. „Początki Ornontowic”;
• 2006 - obchody 15-lecia Gminy Ornontowice;
• 2006 - nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za zajęcie III miejsca w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”- Nasadzanie Bzów;
• 2006 - zdobycie I miejsca przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ornontowic za „Kopę Ornontowicką” na Festiwalu Kuchni Śląskiej w Ogrodzieńcu;
• 2006 - utworzenie projektu pn.: „Wirtualne Ornontowice” w ramach I edycji programu Rzeczpospolita Internetowa;
• 2006 - odnowienie krzyża przy ul. Chudowskiej;
• 2006 - wybory samorządowe – V kadencja;
• 2007 - 80-lecie OSP Ornontowice;
• 2007- II nagroda w kategorii „Kompleksowe inwestycje, modernizacja oświetlenia dróg i ulic” za budowę oświetlenia przy ulicy Jasnej, Słonecznej, Nowej, Marzankowice oraz budowę oświetlenia chodnika przy ulicy Chudowskiej i Zwycięstwa. Wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za renowację i iluminację zabytkowego Krzyża przydrożnego przy ulicy Chudowskiej;
• 2007 - zdobycie po raz drugi I miejsca przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ornontowic za „Łobiod ślonski na beztydziyń” na Festiwalu Kuchni Śląskiej w Cieszynie;
• 2008 - rodzina Hegenscheidt odwiedziła Ornontowice;
• 2008– wyróżnienie w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic” za oświetlenie ulicy Tartacznej;
• 2008 - zdobycie po raz trzeci I miejsca przez Koło Gospodyń Wiejskich z Ornontowic za „Duszoną perliczkę z kalafiorem i kalarepą i szpajzę wiśniową” na Festiwalu Kuchni Śląskiej w Raciborzu;
• 2008 - odnowienie krzyża na nowym cmentarzu;
• 2008- budowa pomnika ku czci pomordowanych przez NKWD policjantów w Twerze i innych miejscach byłego ZSRR w kwietniu 1940 r. na nowym cmentarzu;
• 2009 - powstanie FASO (Forum Aktywności Społecznej Ornontowic);
• 2009 - 25-lecie Chóru „Jutrzenka”;
• 2009- wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” - budowa placów zabaw na terenie Gminy;
• 2009 - 90-lecie Rejonowego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Ornontowicach;
• 2009 - utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozpoczęcie działalności: marzec 2010);
• 2009 - podział samorządowej instytucji kultury - Gminnego Domu Kultury i Biblioteki i utworzenie ARTerii Centrum Kultury i Promocji (rozpoczęcie działalności: styczeń 2010);
• 2009 - utworzenie samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej (rozpoczęcie działalności: styczeń 2010);
• 2009-2010 - oddanie do użytku dwóch boisk wielofunkcyjnych "Orlik 2012";
• 2009-2010 - rewitalizacja Parku Gminnego, etap I i V;
• 2010 - certyfikat Zrównoważonego Rozwoju - 6 miejsce w kraju, 1 w województwie w kategorii gmin wiejskich;
• 2010 - wydanie publikacji pt. „Dekada Ornontowic”;
• 2010 - odnowienie krzyża przy ulicy Zwycięstwa;
• 2010 - ustanowienie znaku graficznego – logo Gminy Ornontowice;
• 2010 - wybory samorządowe – VI kadencja;
• 2011 - wydanie publikacji pt. „Ornontowice w dawnej fotografii”;
• 2011 - nagroda za oświetlenie placów zabaw;
• 2011 - wyróżnienie „ Laur Gospodarności” w dwóch kategoriach: Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej oraz Harmonijny Rozwój dla Gminy Ornontowice;
• 2011 - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2010” - Rewitalizacja Parku Gminnego;
• 2011 - wyróżnienie w Konkursie „Piękna Wieś województwa Śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” - Rewitalizacja Parku Gminnego;
• 2011- certyfikat Zrównoważonego Rozwoju - 6 miejsce w kraju, 1 w województwie w kategorii gmin wiejskich;
• 2011 - nagroda Marszałka Woj. dla Parku Gminnego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego w kategorii Rewitalizacja przestrzeni;
• 2011- medal dla Wójta Gminy Ornontowice Kazimierza Adamczyka od Prezydenta RP za długoletnią służbę w samorządzie;
• 2011 - obchody 20-lecia Gminy Ornontowice;
• 2011 - emisja ornontowickiej monety okolicznościowej z okazji 20-lecia odzyskania niepodległości administracyjnej;
• 2011 - ustanowienie nowego herbu i flagi Gminy Ornontowice;
• 2012 - oficjalne uroczystości związane z ustanowieniem Świętego Michała Archanioła Patronem Miejscowości i Gminy Ornontowice;
• 2012 - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice;
• 2012 - nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Teatru „Naumiony”;
• 2012 - Ornontowice znalazły się na Szlaku Kulinarnym "Śląskie Smaki";
• 2012 - wpisanie „Kopy Ornontowickiej” na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
• 2012 - rozpoczęcie termomodernizacji budynku na boisku sportowym;
• 2013 - tytuł "SPORTOWA GMINA 2013" dla Gminy Ornontowice w ramach ogólnopolskiego programu "Budujemy Sportową Polskę";
• 2013 - Gmina Ornontowice laureatem V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w XIX Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2013 r.
• 2013- obchody 130-stej rocznicy nabycia majątku przez rodzinę Hegenscheidt w Ornontowicach;
• 2013- uroczystości 5-lecia poświęcenia Pomnika ku pamięci pomordowanym policjantom II RP pochodzącym z Ornontowic;
• 2013 - Teatr „Naumiony” wyróżniony w konkursie pn. Piękna wieś województwa śląskiego 2013 przedsięwzięcie pn. „Działalność amatorskiego Teatru „Naumiony”, w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe”;
• 2013 - certyfikat Zrównoważonego Rozwoju - 7 miejsce w kraju, 1 w województwie w kategorii gmin wiejskich;
• 2014 - 30-lecie Chóru Jutrzenka;
• 2014 - 50-lecie Koła Łowieckiego "Szarak" (obchody: 05.04.2014r.);
• 2014 - 25-lecie ochronki-przedszkola (obchody: 31.05.2014r.);
• 2014 - I Ornontowicki Turniej Rycerski;
• 2014 - 60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich (obchody: 28.06.2014r.);
• 2014 - zakończenie I etapu prac konserwatorskich krzyża przy ul. Leśnej (13 sierpnia 2014 r.);
• 2014 - wyróżnienie dla Gminy Ornontowice - Sportowa Gmina 2014, przyznane w ramach programu Budujemy Sportową Polskę;
• 2014 - 110-lecie działalności O.K. Banku Spółdzielczego z siedzibą w Knurowie (obchody: 24.10.2014r.);
• 2014 - przyjęcie nowego sztandaru Gminy Ornontowice - Uchwała Nr XLVII/464/14 Rady Gminy z dnia 5 listopada 2014 r.

dodano 2016-02-02 12:38:30 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót