Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Tytuły, odznaczenia, osiągnięcia Gminy Ornontowice

Wersja do druku drukuj

„ZŁOTA SETKA” – RANKING NAJLEPSZYCH GMIN W POLSCE (opracowywany przez Dziennik „Rzeczpospolita”):
Podstawą oceny są środki wydatkowane na inwestycje w minionych trzech latach budżetowych.
Gmina Ornontowice w 1999 roku - 17 miejsce w kraju (3 w województwie śląskim);
w latach 2000 i 2001 - 24 miejsce w kraju (2 w województwie śląskim);
w 2002 roku - 25 miejsce w kraju (1 w województwie śląskim);
w 2003 roku 17 miejsce w kraju;
w 2004 roku 39 miejsce w kraju.

KONKURS „BEZPIECZNA GMINA”:
2004r. – Wyróżnienie w III Edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina” – za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i ich mienia.

KONKURS NA NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO:
2003r. – II nagroda w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic” za modernizację ulicy Zwycięstwa oraz ulic przyległych wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektów” za iluminację budynku Urzędu Gminy;
2004r. – III nagroda w kategorii „Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej” – za oświetlenie wnętrza Urzędu Gminy;
2005r. – wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” oraz „Oświetlenie wnętrz obiektów użyteczności publicznej”;
2005r. – wyróżnienie w kategorii „Najlepiej oświetlona gmina i miasto” za oświetlenie ulicy Zamkowej;
2007r. - II nagroda w kategorii „Kompleksowe inwestycje, modernizacja oświetlenia dróg i ulic” za budowę oświetlenia przy ulicy Jasnej, Słonecznej, Nowej, Marzankowice oraz budowę oświetlenia chodnika przy ulicy Chudowskiej i Zwycięstwa. Wyróżnienie w kategorii
„Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za renowację i iluminację zabytkowego Krzyża przydrożnego przy ulicy Chudowskiej;
2008r. – wyróżnienie w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic” za oświetlenie ulicy Tartacznej;
2011r. - nagroda za oświetlenie placów zabaw oraz oświetlenie boisk sportowych Orlik 2012;
2012r. - 12 marca 2012 roku Gmina Ornontowice odebrała I nagrodę w konkursie „Na najlepiej oświetloną gminę, miasto i osiedle 2011 roku” w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za oświetlenie zrewitalizowanej części zabytkowego Parku Gminnego;
2015r. - Wyróżnienie dla Urzędu Gminy Ornontowice za budowę oświetlenia ciągu pieszego na terenie gminy (oświetlenie ul. Bujakowskiej).

INNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
2002r. - Certyfikat „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym” przyznany w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”;
2004r. - Urząd Gminy Ornontowice wyróżniony Brązową Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych;
2005r. - nagroda „Bocianie gniazdo 2005” – za usługi w działalności na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz lokalnych inicjatyw służących poprawie życia mieszkańców Gminy i Powiatu Mikołowskiego;
2005r. - Złota Odznaka Honorowa dla Gminy Ornontowice za „Zasługi dla Województwa Śląskiego”;
2005r. - Srebrny Krzyż Zasługi dla wójta Gminy Ornontowice - Kazimierza Adamczyka;
2006r. - nagroda Marszałka Województwa Śląskiego za zajęcie III miejsca w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”- Nasadzanie Bzów;
2009r. - wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” - budowa placów zabaw na terenie Gminy;
2009r. - Złoty Medal im. Franciszka Stefczyka dla Urzędu Gminy Ornontowice za dotychczasową współpracę, wkład w rozwój bankowości spółdzielczej oraz służbę swojemu regionowi i Ojczyźnie;
2010r. - certyfikat Zrównoważonego Rozwoju - 6 m-ce w kraju, 1 w województwie w kategorii gmin wiejskich;
2010r. – Laureat Nagrody Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2010 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska;
2010r. - Urząd Gminy Ornontowice wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Niewidomych;
2011r. - wyróżnienie „ Laur Gospodarności” w dwóch kategoriach: Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej oraz Harmonijny Rozwój;
2011r. - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2010” - Rewitalizacja Parku Gminnego;
2011r. - wyróżnienie w Konkursie „Piękna Wieś województwa Śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi” - Rewitalizacja Parku Gminnego;
2011r. - certyfikat Zrównoważonego Rozwoju - 6 m-ce w kraju, 1 w województwie w kategorii gmin wiejskich;
2011r. - nagroda Marszałka Woj. dla Parku Gminnego za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego w kategorii Rewitalizacja przestrzeni;
2011r. - medal dla Wójta Gminy Ornontowice Kazimierza Adamczyka od Prezydenta RP za długoletnią służbę w samorządzie;
2012r. - Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
W dniu 20 lipca 2012 rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Nagrody i wyróżnienia przyznano w czterech kategoriach: przestrzeni historycznych, Laureatem pierwszej nagrody w kategorii przestrzeni zielonych historycznych otrzymała rewitalizacja zabytkowego parku gminnego w Ornontowicach.
Uzasadnienie jury odnośnie wyboru Zwycięzcy przedstawiamy poniżej:
„Nagroda honorowa Towarzystwa Urbanistów Polskich w ogólnopolskim konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w kategorii Zrewitalizowana przestrzeń publiczna w zieleni przyznana w roku 2012 za realizację projektu pn.: Rewitalizacja zabytkowego Parku Gminnego w Ornontowicach. Nagrodę przyznano za wysoką kulturę kształtowania krajobrazu i właściwe wyeksponowanie walorów środowiska naturalnego przy użyciu oszczędnych i wysublimowanych środków architektonicznych i urbanistycznych. Ponadto należy zwrócić uwagę na szerokie, ponadgminne oddziaływanie zrewitalizowanej przestrzeni publicznej;
2012r. - Dyplom dla Gminy Ornontowice za zajęcie 7 miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2012 w kategorii Gminy Wiejskiej;
2012r.  - Kopa Ornontowicka została wpisana na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
2012r. - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – za spektakl „Marika” na XXIX Ogólnopolskim Sejmik Teatrów Wsi Polskiej za wybitne dokonania artystyczne dla Teatru Naumiony;
2012r. - Wyróżnienie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pod patronatem Komitetu ds. UNESCO i narodowego Centrum Kultury dla Teatru Naumiony za wybitne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym;
2013r. - Tytuł "SPORTOWA GMINA 2013" dla Gminy Ornontowice w ramach ogólnopolskiego programu "Budujemy Sportową Polskę";
2013r. - wyróżnienie w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2013 w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje” za „Działalność amatorskiego Teatru Naumiony”;
2013r. - certyfikat Zrównoważonego Rozwoju - 7 m-ce w kraju, 1 w województwie w kategorii Gminy Wiejskiej;
2014r. (maj) - Dyplom za udział w I Etapie Konkursu "Modernizacja Roku 2013" obiektu "Termomodernizacja budynku na boisku sportowym ul. Zwycięstwa 7B w Ornontowicach";
2014r. - I miejsce w XX Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin województwa śląskiego w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich (17-23.05.2014 r.);
2014r. - wyróżnienie dla Gminy Ornontowice - Sportowa Gmina 2014, przyznane w ramach programu Budujemy Sportową Polskę;
2014r. - Złota Odznaka im. Franciszka Stefczyka dla wójta Gminy Ornontowice Kazimierza Adamczyka - "Za zasługi dla spółdzielczości bankowej";
2014r. - Statuetka Kreatywności O.K. Banku Spółdzielczego dla Urzędu Gminy Ornontowice za wieloletni i twórczy wkład w rozwój, współdziałanie i propagowanie współpracy z bankiem;
2014r. - dyplom dla Gminy Ornontowice za zajęcie 8 miejsca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2014 w kategorii Gminy Wiejskiej;
2014r. - I Etap Konkursu "Modernizacja Roku 2013" obiektu "Termomodernizacja budynku na boisku sportowym ul. Zwycięstwa 7B w Ornontowicach";
2014r. - Nominacja Teatru Naumiony do Nagrody Teatralnej Złota Maska woj. śląskiego za spektakl Hebama;
2015r. - I Etap konkursu ''Modernizacja Roku 2015'' obiektu „Rewitalizacja Parku Gminnego ul. Orzeska Ornontowice”;
2015r. - I Etap konkursu ''Modernizacja Roku 2015'' obiektu „Świątynia Dumania – utworzenie tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach”;
2015r. - 8 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2015 w kategorii Gminy Wiejskiej;
2016 r. - Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznana Teatrowi Naumiony przez Sejmik Województwa Śląskiego;
2016 r. - XIII Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2015 - wśród 1563 gmin z całego kraju Gmina Ornontowice w kategorii Gminy Wiejskie uplasowała się na 13 miejscu w kraju oraz 2 miejscu w Województwie Śląskim.

Załączniki:
Adobe Acrobat Document Złota setka Ranking 2003_1.pdf
JPEG Image Wyróżnienie - oświetlenie place zabaw oraz boiska sportowe 2011_1.jpg
Adobe Acrobat Document Nagroda za oświetlenie Parku 2012_1.pdf
Adobe Acrobat Document Piękna Wieś Woj 2009_1.pdf
Adobe Acrobat Document Park Gminny - Modernizacja Roku 2010_1.pdf
Adobe Acrobat Document Ranking samorządów Rzeczpospolita 2010_1.pdf
Adobe Acrobat Document Ranking Zrównoważonego Rozwoju 2010_1.pdf
Adobe Acrobat Document Laur Gospodarności - Harmonijny Rozwój 2011_1.pdf
Adobe Acrobat Document Laur Gospodarności - Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej 2011_1.pdf
JPEG Image Nagroda Marszałka za Najlepszą Przestrzeń Publiczną 2011r._1.jpg
JPEG Image Nagroda Marszałka za Najlepszą Przestrzeń Publiczną 2011r._1.jpg
Adobe Acrobat Document Ranking Zrównoważonego Rozwoju 2011_1.pdf
Adobe Acrobat Document Nagroda honorowa TUP 2012_1.pdf
JPEG Image Zrównoważony rozwój 2012_1.jpg
Adobe Acrobat Document Nagroda za oświetlenie - ul. Tartaczna 2008_1.pdf
JPEG Image Sportowa Gmina 2013_1.jpg
Adobe Acrobat Document Dyplom_2.pdf
Adobe Acrobat Document Dyplom - Modernizacja Roku 2013_1.pdf

dodano 2016-11-23 08:31:00 przez Aleksandra Szołtysek

  « Powrót