Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Modernizacja boiska o nawierzchni syntetyczneh w Ornontowicach - podsumowanie

Wersja do druku drukuj

„Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej w Ornontowicach - podsumowanie”

Termin realizacji zadania: 31.07.2008 r. – 08.10.2008 r.
    Przedsięwzięcie miało na celu modernizację przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach. W wyniku realizacji projektu powstały dwa boiska do gry w siatkówkę, dwa boiska do gry w koszykówkę, boisko do gry w piłkę ręczną, pole do gry w tenisa, dwutorowa bieżnia oraz skocznia w dal.
    Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013; Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”, Działanie 8.2. „Infrastruktura placówek oświaty”, Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza tursytycznego/przedsiębiorstwa; Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa).
Całkowity koszt projektu: 408 555,05 zł:
344 449,79 zł – środki UE (85% kosztów kwalifikowanych)
64 105,26 zł – wkład własny gminy (15% kosztów kwalifikowanych + koszty niekwalifikowane)

Przebieg realizacji zadania:
01.06.2008 r. -  złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007 – 2013.
31.07.2008 r. – 08.10.2008 r. -  zrealizowano zadanie ze środków własnych.
19.01.2016 r. - przyjęto zadanie do dofinansowania (refundacji).
22.02.2016 r. - podpisano umowę o dofinansowanie projektu.
7.04.2016 r. - Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę projektu – nie wniesiono zastrzeżeń.
20.04.2016 r. - wniosek został zatwierdzony do wypłaty.

dodano 2018-07-03 09:50:11 przez Spyra Dariusz

  « Powrót