Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Położenie hydrograficzne

Wersja do druku drukuj

Obszar Gminy Ornontowice prawie całkowicie położony jest w zlewni rzeki Kłodnicy, z wyjątkiem południowo - zachodniego krańca, który należy do zlewni rzeki Bierawki. Obie rzeki należą do systemu rzecznego Odry. Największym ciekiem obszaru Gminy jest Potok Ornontowicki, który bierze swój początek w południowej części Gminy, na północnych stokach Zrębu Jaśkowicko - Orzeskiego. Koryto Potoku Ornontowickiego jest częściowo uregulowane i zarurowane. Na system rzeczny Potoku Ornontowickiego w obrębie granic administracyjnych Gminy Ornontowice składają się:
  • potok Od Solarni,
  • Potok Łąkowy,
  • Potok Leśny,
  • Potok Bekszański,
  • potok Z Bujakowa.
 

Zlewnie poszczególnych cieków oddzielone są wododziałami IV i V rzędu, i tworzą zlewnię III rzędu Potoku Ornontowickiego, będącego dopływem Kłodnicy. W obszarze Gminy zlokalizowane sztuczne zbiorniki wodne. Należą do nich drobne zbiorniki przemysłowego przeznaczenia, jak np. osadniki wód dołowych i deszczowych, znajdujące się na terenie Zakładu Głównego KWK „Budryk”  Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W centrum Gminy na terenie Parku Gminnego usytuowane są trzy zbiorniki (utworzone na Potoku Leśnym), które niegdyś pełniły funkcje hodowlane stawów rybnych. Inny duży zbiornik usytuowany jest na potoku Od Solarni, natomiast pozostałe niewielkie zbiorniki, zlokalizowane są w górnej części zlewni Potoku Ornontowickiego oraz Potoku Leśnego (Gminny program ochrony środowiska w Ornontowicach, cz. I. 2004).

dodano 2013-07-03 09:57:31 przez

  « Powrót