Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Wersja do druku drukuj


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 stanowi najistotniejszy instrument polityki regionalnej województwa w okresie 2007 – 2013, spajający większość zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, inne jednostki publiczne lub prywatne w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Środki pozostające w dyspozycji programu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego jest programem stworzonym do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie  regionu śląskiego w takich dziedzinach, jak: innowacja i przedsiębiorczość, transport, edukacja, infrastruktura społeczna, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, turystyka, kultura, zdrowie i rekreacja oraz potencjał instytucji i administracji. Celem głównym Programu Operacyjnego jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej gospodarczej i przestrzennej regionu.

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego, wyróżnia się cztery subregiony: centralny, południowy, północny i zachodni. Gmina Ornontowice należy do subregionu centralnego.

> Projekty w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego »
> Projekty złożone do konkursów »
> Projekty w trakcie realizacji »

dodano 2013-02-21 09:31:49 przez Dariusz Spyra

  « Powrót