Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wersja do druku drukuj

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Termin „kapitał ludzki” przyjęto jako najpełniej oddający istotę kompleksowego wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego, którego cele są ściśle związane z rozwojem kapitału ludzkiego  zarówno w jego wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Środki pozostające w dyspozycji programu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest programem stworzonym do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli, wdrażanie zasad dobrego rządzenia oraz promocja zdrowia.

 

Gmina Ornontowice zrealizowała, bądź jest w trakcie realizacji 8 projektów finansowanych w całości przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

> Projekty zrealizowane »
> Projekty w trakcie realizacji  »

dodano 2013-02-21 09:29:29 przez Spyra Dariusz

  « Powrót