Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)

Wersja do druku drukuj

 

 

Informacja Starostwa Powiatowego w Mikołowie     

  

 


Szybkimi krokami zbliżamy się do zakończenia jednej z największych inwestycji o charakterze informatycznym w naszym powiecie, jaką jest projekt „SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)”. Jest to duże przedsięwzięcie infrastrukturalne, którego wartość została oszacowana na 6 427 990,98 PLN, w tym 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013. Celem projektu jest rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Oznacza to, że w ramach projektu powstanie wielozadaniowa światłowodowa sieć teleinformatyczna, która połączy wszystkie najważniejsze jednostki publiczne w powiecie mikołowskim. Ponad 40-kilometrowa sieć pozwoli na połączenie 69 instytucji na terenie powiatu, z możliwością dalszej rozbudowy w przyszłości. Obecnie trwają ostatnie prace pomiarowe związane z budową infrastruktury pasywnej czyli budową rurociągów kablowych oraz zabudową kabli światłowodowych. Oznacza to, że roboty ziemne praktycznie się zakończyły. Dokonano również odbioru większości punktów szkieletowych i dystrybucyjnych, co pozwoliło na rozpoczęcie kolejnego etapu, jakim jest dostawa i instalacja w punktach urządzeń aktywnych. Po zakończeniu instalacji sprzętu aktywnego odbędzie się instruktaż stanowiskowy dla służb informatycznych urzędów gminnych i starostwa powiatowego, mający na celu zaznajomienie ze skonfigurowaną siecią i jej działaniem. Wykonane zostały również tablice informujące o projekcie, które zawieszono w pięciu urzędach miast i gmin powiatu mikołowskiego oraz w starostwie.  Firmy, wybrane w drodze przetargowej, zaangażowane w realizację projektu okazały się solidne, co umożliwia sprawną realizację projektu. Roboty związane z projektowaniem i budową sieci pasywnej wykonuje firma Elmontaż z Żywca. Za dostawę sprzętu aktywnego i jego instalację odpowiada firma Innergo Systems. Warto tutaj nadmienić, że w wyniku postępowania przetargowego w węzłach szkieletowych i dystrybucyjnych instalowane są urządzenia Alcatel, co powinno gwarantować poprawne działanie sieci. Nad realizacją całego projektu czuwa wybrany w drodze przetargu inżynier projektu (Konsorcjum firm: Śląska Sieć Metropolitalna, Nizielski&Borys Consulting oraz Grontmij Polska).  

Przedsięwzięcie „SilesiaNet” jest realizowane wspólnie przez Powiat Mikołowski, który jest liderem projektu oraz pięć gmin powiatu mikołowskiego jako partnerów projektu zgodnie z umową partnerską z 14 grudnia 2009 roku. Powstała na terenie powiatu infrastruktura światłowodowa stanowi własność wspólną partnerów po 1/6 każdego z nich. Efektem finalnym projektu, który zakończy się do 30.06.2014 r., będzie wybudowana i odpowiednio skonfigurowana sieć światłowodowa. Sieć „SilesiaNet” pozwoli na szybką, bezpieczną i niezawodną wymianę informacji i danych pomiędzy wszystkimi jednostkami oraz umożliwi rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej na obszarze powiatu. Sieć stanowi narzędzie, które daje możliwość samorządom uruchomienia w najbliższej przyszłości szeregu e-usług publicznych, takich jak: hurtowy dostęp jednostek publicznych do Internetu, system informacji o terenie, telefonia VOiP, monitoring wizyjny, e-edukacja, e-zdrowie itp. W przyszłości mieszkańcom Internet może zostać udostępniony poprzez utworzenie w każdej gminie hot-spotów czyli publicznych punktów dostępu do Internetu.  

Samorządy z terenu powiatu mikołowskiego nie przeoczyły szansy wybudowania za pieniądze unijne teleinformatycznej „autostrady”, która daje ogromny potencjał rozwoju. Kolejne lata pokażą, jakie e-usługi będą mogły z niej korzystać z pożytkiem dla mieszkańców i administracji.

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

 

dodano 2014-02-25 09:38:33 przez Spyra Dariusz

  « Powrót