Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 > Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej w Ornontowicach

Wersja do druku drukuj


 

Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej w Ornontowicach”

22 lutego 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.:

 Modernizacja boiska o nawierzchni syntetycznej w Ornontowicach”

nr UDA-RPSL.08.02.00-00-204/08-00

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VIII „Infrastruktura edukacyjna”

  Działanie 8.2. „Infrastruktura placówek oświaty”

nr projektu – 1869

  (za wyjątkiem Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP;

Poddziałania 3.1.1 Infrastruktura zaplecza

tursytycznego/przedsiębiorstwa;

  Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa).

 

Całkowity koszt projektu został oszacowany na kwotę 423 095,05 złotych, z czego 85% kosztów kwalifikowalnych zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013, a 15% to wkład własny Gminy Ornontowice.

Etapy realizacji projektu:

- Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach RPO WSL na lata 2007 - 2013: 01.06.2008 r.

- Realizacja zadania ze środków własnych: 31.07.2008 r. – 08.10.2008 r.

- Przyjęcie do dofinansowania (refundacji): 19.01.2016 r.

 

Przedsięwzięcie miało na celu modernizację przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach. W wyniku realizacji projektu powstały dwa boiska do gry w siatkówkę, dwa boiska do gry w koszykówkę, boisko do gry w piłkę ręczną, pole do gry w tenisa, dwutorowa bieżnia oraz skocznia w dal.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Modernizacja boiska o nawierzchni syntetyczneh w Ornontowicach - podsumowanie »

dodano 2016-03-03 13:14:38 przez Spyra Dariusz

  « Powrót