Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Ogłoszenie Wójta Gminy Ornontowice

Wersja do druku drukuj

Niniejszym informuję, w Urzędzie Gminy rozpoczęła się aktualizacja BAZY DANYCH ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Dlatego też proszę mieszkańców, aby każdy posiadacz nieruchomości zabudowanej, wyposażonej w szambo bądź przydomową oczyszczalnię, skontrolował swoją posesję w zakresie prawidłowej gospodarki ściekowej tj.:

- w przypadku szamba ważne jest jego regularne opróżnianie (biorąc pod uwagę zużycie wody) przez firmę posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych; ważne jest podpisanie umowy na wywóz oraz posiadanie rachunków potwierdzających wywóz;

- w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków należy m.in. dokonywać pomiarów jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi w celu dochowania parametrów nakazanych przepisami prawa oraz posiadać dokument potwierdzający unieszkodliwienie odpadu w postaci osadu nadmiernego.

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ornontowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ornontowice znajduje się na stronie internetowej www.ornontowice.pl w zakładce: Środowisko/Aktualności.

Aktualizacja bazy danych potrwa do końca bieżącego roku. W związku z powyższym jeszcze raz proszę o posiadanie w/w dokumentów celem okazania kontrolującym posesje. Kontrole posesji rozpoczną się od m-ca lutego 2017 roku.

 

Wójt Gminy Ornontowice

(-) mgr Kazimierz Adamczyk

dodano 2016-11-30 11:26:47 przez Iwona Skrzypczyk

  « Powrót