Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 Pasja sposobem na pracę

Wersja do druku drukuj

W miesiącu czerwcu zakończyła się realizacja jednego z projektów wdrażanych na terenie Ornontowic ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Tym samym dostrzec można pierwsze efekty starań władz lokalnych w kierunku pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na rozwój mieszkańców Ornontowic.

Projekt, którego realizacja trwała od stycznia do czerwca bieżącego roku nosił nazwę „Pasja sposobem na pracę” i skierowany był do młodzieży z terenu Ornontowic uczęszczającej do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W trakcie trwania projektu młodzież spotkała się z przedstawicielami 6 zawodów, uznanych przez nią jako atrakcyjnych i wartych przybliżenia w kontekście upodobań czy planów edukacyjnych i zawodowych młodych ornontowiczan. Wybrane zawody to: fryzjer, kosmetyczka, aktor, fotograf, tancerz oraz architekt. Podczas każdego ze spotkań, zaproszony gość opowiadał o konkretnym zawodzie i o swoich doświadczeniach w jego wykonywaniu. Prelekcją towarzyszyły pokazy, prezentacje a także mnóstwo pytań kierowanych ze strony młodzieży. Osoby zapraszane na poszczególne spotkania dobierane były w taki sposób, aby mogły samym sobą zaświadczyć, iż wykonują zawód wynikający z ich pasji i młodzieńczych zainteresowań, że muszą wiele poświęcać aby być dobrymi w tym co robią (w tym nieustannie się kształcić) oraz, że dzięki wytężonej pracy i pasji można osiągnąć sukces oraz samozadowolenie zawodowe.

Drugą płaszczyzną projektu były warsztaty i konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Podczas warsztatów omawiane były problemy obecnego rynku pracy oraz obserwowane na nim trendy, natomiast w trakcie indywidualnych konsultacji każdy z uczestników wypełniał test określający indywidualne predyspozycje do wykonywania określonego zawody oraz omawiał swoją dalszą ścieżkę edukacyjną.

Projekt zakończył się spotkaniem podsumowującym, które odbyło się 10 czerwca, i podczas którego była okazja do podziękowań wszystkim zaangażowanym w jego realizację.

Przeprowadzenie projektu pozwoliło jego uczestnikom spojrzeć na swoje pasje pod kątem uczynienia z nich sposobu na życie zawodowe, dostrzec konieczność ciągłego podnoszenia własnych umiejętności i kwalifikacji oraz dało szansę poznać własne predyspozycje osobowościowe do wykonywania wybranego zawodu.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu oraz osobom zaangażowanym w jego realizację.

Wartość projektu – 18 387,50 zł.

Okres realizacji – Od 04.01.2010 Do 30.06.2010

dodano 2010-07-07 11:56:43 przez

  « Powrót