Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

Wersja do druku drukuj

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom uprawnionym do zasiłku rodzinnego na to dziecko.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

a)drugi z rodziców dziecka nie żyje
b) ojciec dziecka jest nieznany
c) powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Wysokość dodatku w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016

  • 185 zł  miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci

  • dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności 265 zł, nie więcej jednak niż 530 zł na wszystkie dzieci.

 Wymagane dokumenty

  • kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub

  • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub

  • odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców. 

opracował: Mariola Gałąska
dodano 2016-01-28 13:08:05 przez

  « Powrót