Ornontowice Ornontowice
Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo Kultura Sport Wydarzenia i imprezy
Gmina Głos Ornontowic Komunikacja Parafia Linki  
Pomoc społeczna
Urząd gminy
Władze gminy
Gospodarka
Śląskie
Tablica ogłoszeń
Partnerstwo
Strona główna

 AKTY PRAWNE

Strona główna » Tablica ogłoszeń » Karta Dużej Rodziny » AKTY PRAWNE
Wersja do druku drukuj

Akty prawne dot. Karty Dużej Rodziny

  • Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczególowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 2014r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczególowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposonu unieważniania Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

Załączniki:
Adobe Acrobat Document Uchwała RM z 27.05.2014_1.pdf
Adobe Acrobat Document Rozporządzenie RM z 27.05.2014_1.pdf
Adobe Acrobat Document Rozporządzenie RM z 16.06.2014_1.pdf
Adobe Acrobat Document Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej_1.pdf
Adobe Acrobat Document Ustawa_Karta Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r._1.pdf
Adobe Acrobat Document Rozporządzenie MPiPS z 23.12. 2014 r._1.pdf

dodano 2015-01-09 13:01:01 przez Iwona Skrzypczyk

  « Powrót